HomePorträtt

Jonathan Timpka presenterade sin avhandling den 19 november 2021. Under forskarutbildningen undersökte Jonathan Timpka vad som påverkar arbetsförmågan hos patienter som fått diagnosen Parkinsons sjukdom.

Lina Rosengren forskar om vad som krävs för att upprätthålla livstillfredsställelse trots Parkinsons sjukdom. Den 17 december förra året la hon fram sin avhandling

Du är professor i cellulär neurovetenskap och chef för forskargruppen utvecklings- och regenerativ neurobiologi. Berätta vad detta innebär och lite om vad du och

Kajsa Brolin, knuten till MultiPark är en av föreläsarna på Världsparkinsondagen den 11 april. Läs mer om henne i nedanstående intervjun. Berätta om din forskning Jag