Porträtt / 2021-05-21

Vi tar pulsen på Bertil Palm – ordförande i Sydöst

Vem är Bertil Palm?

Jag är en 68-årig man, med diagnosen Parkinson. För närvarande är jag ordförande i Parkinson Sydöst. Är uppvuxen och levt i nordvästra Skåne nästan hela mitt liv. År 2014 flyttade jag till Ystad och där lever jag nu.

Är mycket intresserad av sport och varit engagerad i mycket föreningsliv. I min ungdom var jag pingisspelare i många år och därefter ledare och tränare i denna sport.
Jag brinner för föreningslivet men förstår att man inte kan hur mycket som helst ju äldre man blir.

Det som jag är glad för idag är att min dotter och mitt barnbarn också lever här i närheten. En annan sak som gör mig glad är dans! (vilket har varit dåligt nu under pandemin.

Ert verksamhetsområde sträcker sig från Trelleborg i väster till Simrishamn och Kivik i öster och ni är 73 medlemmar. Hur håller ni i styrelsen ihop en sådan utspridd förening både i ett normalt läge och som det är nu med coronaepidemin?

Helt rätt, vårt verksamhetsområde i Parkinson Sydöst är vidsträckt. Det är ett av våra problem. Vi har ca 170 medlemmar, anordnar vi möte på en plats så kommer de som bor i närheten. Vi har därför försökt hålla möte i Ystad, där vi har flest antal medlemmar och där vi har gratis lokal. Men nu under pandemin har jag fått upp ögonen på att digitala möten skulle vara något.

Vilka kortsiktiga- respektive långsiktiga frågeställningar är viktiga för Sydöst? Har ni någon Yngre Parkinson med i er styrelse?

Vårt dilemma idag är att finna nya styrelseledamöter och vi har ingen från Yngre Parkinson i nuvarande styrelse.

I detta nummer medföljer en enkät där vi undersöker vad medlemmarna tycker om webbtidningen och Nyhetsbrevet. Vad tycker du?

Jag anser att nyhetstidningen håller bra så här i början och det viktiga är att medlemmarna känner sig underrättade.

Vilka konkreta råd vill du ge till styrelsen i Parkinson Skåne där vi kan förbättra oss?

Anser också att lokalföreningarna ska känna sig säkra och ha Parkinson Skåne i ryggen för det arbete man lägger ner.

Hur vill du se den svenska sommarsemestern?

Sommarsemestern ska vara solig, varm och utan pandemin.
Tack för att jag fick vara med och svara på dina frågor.

Av Thomas Winberg