HomeHälsa & livsstil

Illustration: Emma Nyberg Sömn är en av de viktigaste hälsofaktorerna att ta hänsyn till för att främja hälsan. Förutom att kroppen får vila dra hjärnan

Jag hörde att kallduschar har en positiv effekt på Parkinsons sjukdom och jag började googla om det finns något vetenskapligt bevis. Att varje dag ”tvinga

Tillgängligt belopp: 30 000 kronor Projektets innebörd: Minst 6 medlemmar (varav minst 3 med diagnos) har bestämt i förväg att de skall gå på en aktivitet

Forskningen om Parkinsons sjukdom går framåt, och nu uppdaterar Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna. Socialstyrelsen har uppdaterat underlag och prioriteringar inom rehabilitering vid Parkinsons sjukdom, samt