HemHälsa & livsstil

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga

Lagen om bostadsanpassning skapar möjlighet till anpassning av den egna bostaden för ökad tillgänglighet och kvarboende. Bidraget söks hos kommunen och täcker hela kostnaden

Illustration:Megg Garcia 9 juni 2022 17:00 till 19:00 Individanpassade insatser vid Parkinsons sjukdom – för att varje patient är unik! Jag skall försöka ge mig på att

En studie i USA 2018 visade att antalet patienter som får en diagnos Parkinsons sjukdom ökar. Studien identifierade 680 000 patienter som var 45