Parkinson genom historien, Porträtt / 2021-03-01

Vem var Jean-Martin Charcot?

Charcot ansåg att hysteri var en obotlig neurotisk sjukdom och vid offentliga tillställningar visade han upp dessa kvinnor och deras hysteriska anfall inför män från hela världen. Tavlan ”A Clinical Lesson at the Salpêtrière” av Pierre Aristide André Brouillet.

 

Tre läkare, alla har haft stor betydelse för neurologiska sjukdomar, bland annat Parkinsons sjukdom, är James Parkinson, Jean-Martin Charcot och Oliver Sachs.

De hade alla tre olika förhållningssätt till patienter, till sjukdomar, till människor. James Parkinson var den politiskt och socialt engagerade läkaren som ville förbättra tillvaron för samhällets utsatta. Jean-Martin Charcot ville studera den rena människan medan Oliver Sachs ville utforska vad det är att vara mänsklig.

Jean-Martin Charcot 1825-1893

Jean-Martin Charcot är världsberömd och har kallats ”neurologins  fader”. Han föddes 1825 i Paris (James Parkinson levde mellan 1755-1824; se separat artikel) och dog 1893 i Montsauche-les-Settons. Han var far till Jean-Baptiste Charcot, världskänd polarforskare.

Jean-Martin var bäst i skolan av fyra syskon och valdes av fadern till den i familjen som skulle studera vidare. Han började studera medicin men var också en begåvad målare, talade fyra språk och skrev otaliga böcker och artiklar. Han gjorde kliniska diagnoser av ett stort antal sjukdomar och 15 av dessa gav han sitt eget namn, bla ALS.

Hans undersökningsmaterial var de 5 000-8 000 patienterna på det stora sjukhuset Salpetriere (mentalsjukhus) vid Seine i Paris där han från 1853 var klinikchef, från 1860 var han professor i anatomisk patologi och nervsjukdomar. Omkring 2 500 av de intagna var kvinnor med diagosen hysteri och Charcot trodde att hysterin kunde framkallas genom hypnos.

Charcot ansåg att hysteri var en obotlig neurotisk sjukdom och vid offentliga tillställningar visade han upp dessa kvinnor och deras hysteriska anfall inför män från hela världen.

Charcots behandlingsmetod väckte starka sympatier och antipatier i olika läger. Men mest skadade den honom.

En av Charcots elever var Sigmund Freud som förhöll sig kritisk till Charcot och ansåg att hysterin var en psykisk och inte en neurologisk sjukdom. Så småningom började en annan behandling av kvinnorna och de planerades bland vanliga patienter. Framgången var avsevärd, symtomen minskade och försvann och patienterna kunde så småningom skrivas ut.

James Parkinsons artiklar och avhandlingen från 1817 var okänd i Frankrike till 1861 när Charcot och hans vän Varpien, publicerade den första kliniska undersökningen i Frankrike. Studien tillförde fler symtom till Parkinsons sjukdom än vad James Parkinson angav och den tillförde även autonoma symtom.

Nästa artikel kommer att handla om Oliver Sachs.

Thomas Winberg
thomas@parkinsonskane.se

Källa: Wikipedia