Parkinson genom historien / 2024-06-30

George Cotzias – en av de stora forskarna inom amerikansk medicinsk vetenskap

George Constantin Cotzias, född 16 juni 1918, död 13 juni 1977, var en grekisk forskare som tillsammans med sina medarbetare utvecklade L-Dopa-behandling, för närvarande den mest använda behandlingen för Parkinsons sjukdom.

Cotzias föddes i Chania på ön Kreta i Grekland den 16 juni 1918. Han var son till Atens borgmästare Costas Cotzias. Han började sina medicinska studier vid National and Kapodistrian University of Athens, men flydde till USA med sin far när tyska trupper invaderade Aten (1941). Han antogs till Harvard Medical School och två år senare tog han examen cum laude (utmärkt sig extra under högskoleutbildningen). Han utbildade sig sedan till praktikant i patologi vid Brigham Hospital, som praktikant i medicin vid Massachusetts General Hospital och var ST-läkare i neurologi vid Massachusetts General Hospital.

Karriär
Cotzias arbetade sedan vid Rockefeller Institute for Medical Research och vid Brookhaven National Laboratory. År 1957 visade den svenske forskaren Arvid Carlsson att dopamin var en signalsubstans i hjärnan och inte bara ett förstadium till noradrenalin, som man tidigare trott. Han utvecklade en metod för att mäta mängden dopamin i hjärnvävnader och fann att dopaminnivåerna i de basala ganglierna, ett hjärnområde som är viktigt för rörelse, var särskilt höga. Han visade sedan att om man gav djuren läkemedlet reserpine orsakade det en minskning av dopaminnivåerna och en förlust av rörelsekontroll. Dessa effekter liknade symtomen vid Parkinsons sjukdom. Arvid Carlsson fick sedan Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2000 tillsammans med medstipendiaterna Eric Kandel och Paul Greengard.

Därefter behandlade andra läkare mänskliga Parkinsonpatienter med L-Dopa (den metaboliska prekursorn för dopamin) och fann att det lindrade några av symtomen i de tidiga stadierna av Parkinsons. Till skillnad från dopamin passerar L-Dopa blod-hjärnbarriären. Detta gav övergående fördelar efter injektion av L-dopa. Emellertid, på grund av den allvarliga toxicitet som förknippas med injektionen, L-Dopa var inte av praktiskt värde som en behandling.

L-Dopa blir en ny storskalig behandling
Vid denna tidpunkt gjorde Cotzias den kritiska observationen som omvandlade det övergående svaret till en framgångsrik, storskalig behandling. Genom att börja med mycket små doser av DOPA, som gavs oralt varannan timme under kontinuerlig observation, och gradvis öka dosen kunde han stabilisera patienterna på tillräckligt stora doser för att orsaka en dramatisk remission av deras symtom. Den första studien som rapporterade förbättringar hos patienter med Parkinsons sjukdom till följd av behandling med L-dopa publicerades 1968. [1] Resultatet bekräftades snart av andra forskare och har nu blivit standardbehandling för Parkinsons symtom.

Priser och utmärkelser
Dr. Cotzias är 1969 års Albert Lasker-pris för klinisk medicinsk forskning. Han blev hedersdoktor vid katolska universitetet i Santiago (1969). Women’s Medical College of Pennsylvania (1970); St. John’s University, New York (1971); och Nationella och Kapodistriska universitetet i Aten (1974).

Thomas Winberg

Källa: Wikipedia