Medicin & forskning, Parkinson genom historien, Porträtt / 2020-11-10

Arvid Carlsson och Levodopa

Levodopa är den Parkinsonsjukes ”hjälpreda” i livet och vi skänker en stor tacksamhet till Arvid Carlsson.

 

Vi börjar med vad Wikipedia skriver:
Levodopa eller L-Dopa är en intermediär i dopaminbiosyntesen. Inget vi behöver förstå, eller? Det omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som parkinsonsjuka lider brist på. Kliniskt används levodopa i behandlingen av Parkinsons sjukdom. Levodopa förmedlar en nervsignal till hjärnan och centrala nervsystemet. Levodopa finns som läkemedel i Sverige endast som kombinationspreparat under namn som Madopark, Stalevo och Sinemet. Det finns fler sorter. Namnet på min tablett är Carbidopa.

Effekterna av Levodopa
Enbart intagande av Levodopa ger biverkningar. Och biverkningarna är många som Hypotoni, Arytmi, Illamående, Blödning i mag-tarmkanalen, Störd andning, Håravfall, Desorientering och förvirring, Ångest, Sömnlöshet, Hallucinationer, Narkolepsi. Det finns fler ogynnsamma effekter av Levodopa och kliniker försöker att undvika dessa biverkningar genom att begränsa mängden Levodopa så mycket som möjligt tills det är absolut nödvändigt.

Levodopa går igenom hjärnans blodbarriär medan dopamin inte kan det. Levodopa används för att öka dopaminkoncentrationen vid behandlingen av Parkinsons sjukdom. När Levodopa har kommit in i centrala nervsystemet eller även i det perifera nervsystemet har det omvandlats till dopamin.

Den svenske vetenskapsmannen Arvid Carlsson visade redan under 1950-talet att vid experiment med djur orsakade Levodopa orsakade minskning i intensiteten på djurens symptom.

Om Arvid Carlsson och hans forskning
Arvid Carlsson är född 1923 och växte upp i Lund. 1951 blev han docent i farmakologi vid Lunds Universitet och 1959 kallades han till Göteborgs Universitet som professor i farmakologi, en befattning han hade till 1989 då han gick i pension. Han dog 2018 i Göteborg, 95 år gammal.

År 2000 mottog Arvid Carlsson Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina upptäckter rörande signalsubstanser i nervsystemet och att dopamin har stor betydelse för kontrollen av våra rörelser. Hans forskningsrön ledde i sin tur till insikten att Parkinsons sjukdom orsakas av dopaminbrist i vissa delar av hjärnan. Detta ledde sedan till framställandet av Levodopa, ett effektivt läkemedel mot sjukdomen.

Han delade Nobelpriset med amerikanerna Paul Greengard och Eric Kandel. Paul Greengard upptäckte vilka effekter dopamin och en rad andra signalsubstanser har på nervsystemet och Eric Kandel upptäckte sedan hur synapsernas effektivitet kan förändras och med vilka molekylära mekanismer detta sker.

Arvid Carlssons studier kring dopaminets funktion ledde till flera vetenskapliga genombrott och vi som har Parkinsons sjukdom har Arvid Carlsson att tacka för mycket.

 

Thomas Winberg