HomeNyheter

Tillgängligt belopp: 30 000 kronor Projektets innebörd: Minst 6 medlemmar (varav minst 3 med diagnos) har bestämt i förväg att de skall gå på en aktivitet

Forskningen om Parkinsons sjukdom går framåt, och nu uppdaterar Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna. Socialstyrelsen har uppdaterat underlag och prioriteringar inom rehabilitering vid Parkinsons sjukdom, samt

Dopaminproducerande nervceller som forskare från Lunds universitet odlat fram i laboratorium från humana embryonala stamceller. Foto: Agnete Kirkeby. Den stamcellsbaserade terapin för behandling av Parkinsons

Det kom ett brev från Annica och Hasse Anderberg i lokalföreningen Parkinson Landskrona. Där beskrev de hur deras förening blev mer aktiv. Läs brevet