HemNyheter

För att vi ska kunna leva bra och aktiva liv behöver våra bostäder vara anpassade efter våra behov. Detta innebär särskilda krav på bostäder

Frågeställningen var att på en 10-gradig skala ge betyg på webbtidningen (gällde de med e-postadress) och på Nyhetsbrevet (gällde både de med e-postadress och

Länsföreningen Parkinson Skåne har under ett par år varit samarbetspartner i projekt som erhållit bidrag från Allmänna Arvsfonden. I dessa utvecklingsprojekt medverkar deltagarna med

Fem år har gått sedan Socialstyrelsen införde nationella riktlinjer för vården av patienter med Parkinsons sjukdom. Tyvärr kan vi konstatera att riktlinjerna inte haft