Medicin & forskning, Nyheter / 2023-09-04

Nytt hopp för personer med Essentiell tremor – en ny behandlingsform kommer till Finland – riktar sig även till Parkinsonsjuka

En ny behandlingsform för Essentiell tremor, som är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna, har kommit till Finland.

Riktad ultraljudsbehandling ger hopp och kan förbättra funktions- och arbetsförmågan hos patienter som inte får hjälp av läkemedelsbehandling. Essentiell tremor är en mycket vanlig, men föga känd, och underdiagnostiserad framskridande rörelsestörningssjukdom, som kan drabba personer i alla åldrar. Symtomen tolkas ofta felaktigt som spänning, baksmälla eller Parkinsons sjukdom. Hos största delen av de drabbade är symtomen lindriga och man klarar sig antingen med eller utan läkemedelsbehandling. För en del försämrar sjukdomen dock funktions- och arbetsförmågan avsevärt. Sjukdomen leder också i onödan till skam, hemlighållande och till och med social isolering.

Symtom

Darrningarna förekommer i huvudsak i de övre extremiteterna och ibland också kring huvudet, i rösten, i benen eller i hela kroppen. Darrningarna kan avsevärt försvåra flera vardagliga funktioner, såsom ätande, drickande eller skrivande. Sjukdomen drabbar också unga och personer i arbetsför ålder. Essentiell tremor handlar om en framskridande sjukdom och därmed försvåras symtomen med tiden, i synnerhet hos de som insjuknat som unga. Uppskattningsvis cirka fyra procent av de som är över 40 år lider av essentiell tremor. Hos största delen av de drabbade är symtomen lindriga och man klarar sig antingen med eller utan läkemedelsbehandling. För en del försämrar sjukdomen dock funktionsförmågan avsevärt och en betydande del av patienterna i arbetsför ålder tvingas gå i pension på grund av sjukdomen.

Ny behandlingsform med ultraljud

En ny behandlingsform, riktad ultraljudsbehandling, är vid sidan av djup hjärnstimulering, DBS, ett mycket efterlängtat tillskott till utbudet av behandlingar för patienter. För varje patient bedöms individuellt vilken behandlingsform som passar patienten bäst. Enligt en grov uppskattning söker man andra behandlingsmetoder för ungefär en tredjedel av patienterna, om läkemedelsbehandlingen inte lindrar symtomen tillräckligt eller om det förekommer problem med behandlingen. En neuro-HIFU-apparat, är ett kompletterande alternativ vid sidan av djup hjärnstimulering och ensidig talamotomi.

Den riktade ultraljudsbehandlingen sker med datorstöd inne i en MRT-apparat medan patienten är vaken. Ultraljudet producerar en liten, mycket noggrant avgränsad lesion i det överaktiva området i hjärnan och därmed kan man släcka den felaktiga hjärnaktiviteten som orsakar svåra tremorsymptom hos patienten. Behandlingen är icke-invasiv, dvs. man öppnar inte upp huden eller skallen och går inte heller mekaniskt genom hjärnvävnaden.

För varje patient görs en individuell bedömning av vilken behandlingsform som passar patienten bäst. En multiprofessionell arbetsgrupp deltar i bedömningen. Patienterna har ivrigt väntat på att denna behandlingsform ska komma till Finland. Det ger nytt hopp för behandlingen av denna vanliga, men föga kända sjukdom.

Se inslaget från SVT, inspelat av finska YLE. Det visar när svensken Micael Adler från Enviken blir behandlad för sina skakningar i ena handen →

 

Thomas Winberg

Källor:
www.1177.se
essentielltremor.se
liikehairo.fi
svenske.yle.fi
svt.se