HomeVärldsparkinsondagen

Inspelningen av Världsparkinsondagen ägde rum den 11 april på Scandic Hotel i Lund. Från vänster: Kajsa Brolin, Jonathan Timpka, Malin Parmar och  Lisa Kirsebom. För att

Det translationella projektet syftar till att länka kunskap om onormala rörelseegenskaper mellan patienter och djurmodeller av Parkinsons sjukdom. Djurmodeller är nödvändiga för att utröna

Välkommen till Världparkinsondagen på Scandic Hotel i Lund! "MultiPark – från gener och celler till livskvalitet" handlar om: vad som påverkar arbetsförmågan när man

3-D-foto av nervceller som sakta försvinner vid Parkinsons sjukdom. Foto: iStockphoto Bättre behandling med Manage PD-verktyget. En biobank öppnar upp för upptäckter om arv och