Världsparkinsondagen / 2023-04-20

Referat från Världsparkinsondagen den 11 april 2023

Bild från paneldebatten som avslutade dagen. Fr v Lisa Kirsebom, Per Odin, Sara Hall och Håkan Widner.

Inledning
Lisa Kirsebom (t v), vetenskapsjournalist och moderator för dagen, inledde med att hälsa alla välkomna och därefter informerade Monica Vikingsson (t h), ordförande för Parkinson Skåne, om Parkinson Skånes verksamhet.

Sömn vid Parkinsons sjukdom
Först ut bland föreläsarna var Håkan Widner, professor i Neurologi och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som informerade om sömnrubbning vid Parkinsons sjukdom.

Läs hela referatet här →

Det glymfatiska systemet
Nästa föreläsare var Iben Lundgaard, forskningsgruppchef vid Glia Immune Interactions Lunds universitet, som föreläste om det glymfatiska systemet.

Läs hela referatet här →

Atypisk Parkinsonism
Därefter var det Sara Halls tur att informera om Atypisk Parkinsonism. Sara Hall är överläkare på VE Minnessjukdomar, Skånes Universitetssjukhus.

Läs hela referatet här →

Parkinsons sjukdom i slutskedet Late stage, CLASP, PD-pal, Subcutan L-dopa pumpteori
Sist ut bland dagens föreläsare var Per Odin, professor vid Lunds Universitet och överläkare, VE Neurologi vid Skånes Universitetssjukhus

Läs hela referatet här →

Därefter följde en paneldebatt innan Lisa Kirsebom tackade alla föreläsare för intressanta föreläsningar och deltagarna för visat intresse.

Se hela inspelningen av dagen här →

 

Av: Thomas Winberg