Världsparkinsondagen / 2023-04-20

Det glymfatiska systemet – referat från Världsparkinsondagen

Iben Lundgaard, forskningsgruppchef vid Glia Immune Interactions vid Lunds universitet föreläste om det glymfatiska systemet vid Världsparkinsondagen den 11 april 2023.

Vad är det glymfatiska systemet?

Det glymfatiska systemet är en sköljmekanism för avlägsnande av giftiga avfallsprodukter från hjärnvävnad. Det glymfatiska systemet upptäcktes 2012 i gnagare och har under kort tid attraherat ett stort forskningsintresse.

Glymfatisk dysfunktion kan vara en orsak till demens, till exempel i Alzheimers sjukdom. Nuvarande kunskap om det glymfatiska systemet är begränsad till djurstudier på möss och grisar.

Inflödet av CSF (cerebrospinalvätska) går genom gångar kring artärer och rensar bort ämnen från hjärnvävnaden. Exakt hur mycket vätska som rinner genom en mänsklig hjärna uppskattas till 0,5 liter per natt.

En viktig vätsketransportör är vattenkanalen aquaporin -4 (aqp4) som sitter längst ut på astrocyternas stjärnformade utskott. Astrocyterna bidrar bland annat till att bibehålla en bra miljö i det glymfatiska systemet.

Glymfatiska systemet är endast aktivt under sömn

Vid sömnbrist ökar ansamlingen av amyloid. Amyloid är olösliga fiberrika proteinaggregat med vissa gemensamma egenskaper. De uppkommer från ett antal felveckade varianter av proteiner och polypeptider som förekommer i kroppen. Onormal förekomst av amyloid i vävnader hör ihop med olika sjukdomar.

Glymfatisk funktion och Parkinsons sjukdom

  • Celldöd i substantia nigra
  • Förlust av dopaminerg signallering – problem med rörelse
  • Lewy bodies och Lewy neuritter (a-synuklein)

Planerade försök:

Spelar glymfatiska systemet en roll för hjärnrensning i Parkinsons sjukdom? Kan förstärkt glymfatisk funktion lindra Parkinsons sjukdom?

Mycket återstår att forska om i detta spännande ämne.

Thomas Winberg