I fokus, Världsparkinsondagen / 2024-04-17

Budbärande virus – referat från Världsparkinsondagen

Cecilia Lundberg, professor CNS Gene Therapy Unit, Multidisciplinary research focused on Parkinson’s disease, Wallenberg Neuroscience Center var nästa föreläsare med ämnet Budbärande virus.

Sjukdomsmodifierande behandling

 • Ändrar ett sjukdomsförlopp
 • Bevarar funktioner
 • Ger nya funktioner för att motverka symptom
 • Genterapi skulle kunna vara ett alternativ

Vad är gener?

 • Riktningen för en egenskap
 • Finns i varje cell – arvsmassan
 • Regleringen av arvsmassan görs dels
  • inom arvsmassan
  • i processer utanför

Gener som medicin
Sjukdomar kan uppstå på grund av:

 • förlust av egenskaper
 • fel nivå på egenskaper
 • fel användning av egenskaper
 • Behandlingen skall normalisera egenskaperna
 • Gör man tvärtom kan det bli en djurmodell av sjukdomen

Virus – naturens egen genöverförare

 • Utnyttja evolutionen – bygg en virusvektor
 • Ta först bort alla virusegenskaper….
 • …och ersätt dem med behandlingsgener, s k transgener (behandlingsgener)

Bygg en genöverföringsvektor

Forskning med cellspecifika vektorer pågår

Glia-specifika vektorn är sjukdomsstyrd

 • Mycket lågt uttryck i vår hjärna
 • Går upp vid olika skador

En sjukdomsreglerad vektor för Parkinsons sjukdom

 • Är mycket aktiv hos patienter med Parkinsons sjukdom
 • Minskar aktiviteter läkning/terapeutisk effekt
 • Kan ge autoreglering av nivån på behandlingsgenen

Tillväxtfaktorn GDNF

 • Rescue – tidig behandlingspunkt
 • Regeneration – celler har försvunnit

Viktigt att behandla i tidigt skede och viktigt med bra diagnosinstrument.

Genterapi – inte längre science fiction

 • Minst 10 kliniska studier med genterapi mot Parkinsons sjukdom
 • Det finns dock risker med genterapi – när man väl integrerat en gen kan man inte på ett enkelt sätt ta bort den
 • Vi behöver vidareutveckla
  • cell-specifika vektorer
  • reglerbara vektorer

Av Thomas Winberg