I fokus, Världsparkinsondagen / 2024-04-17

Ultraljud vid essentiell tremor – referat från Världsparkinsondagen

Håkan Widner, professor Neurologi, projektledare Regeneration in Movement Disorders var nästa föreläsare och ämnet var Ultraljud vid essentiell tremor.

MRgFUS – Högfrekvent Magnet Resonansstyrt Fokuserat Ultraljud. Behandlingsmetod mot svårbehandlade skakningar främst vid Essentiell Tremor.

Skakningar

  • I vila = mindre vid aktivitet – rörelse
  • Vid aktivitet – rörelser = mindre i vila

Elektriskt fenomen
Vid Parkinsons sjukdom – dopaminbrist + ett elektriskt självsvängande fenomen i VIM-kärnans thalamus. Skakningar är inte ett mått på hur svår Parkinsons sjukdom är, inte ett mått på hur omfattande dopaminbrist man har. Skakningar påverkas av många faktorer, framför allt stress och trötthet.

Vid Essentiell tremor – INGEN dopaminbrist
Samma självsvängande (oscillation) fenomen i samma VIM-kärna i thalamus.

Behandlingar
Läkemedel vid Essentiell tremor effekter finns andel patienter med otillräcklig effekt.
Elektriskt fenomen – DBS mer effektivt.
Bilateral behandling – risk för talpåverkan – ca 5-10% men justerbart med DBS.

Knivlös operation som tar ca 2 timmar. Ger ett ”hål” inne i huvudet men man öppnar inte skallbenet.

DBS är förstahandsalternativet i de allra flesta fall.

Ordnat införande
Ordnat införande innebär en struktur för att på bästa sätt utnyttja resurser inom vården när nya tekniker skall införas.
HTA-analys har gjorts, dvs en utredning om det är lämpligt i Sverige med MRgFUS. Kunskapsstyrning behövs inom vården då många är inblandade – mycket formaliserat.
Kostnadsuppskattning av metodik, total investeringskostnad, personalförsörjning och organisationsförändringar.

MRgFUS är alltså inte tillgänglig i Sverige, men processen pågår. Inga beslut är fattade, men man anser att det är en effektiv behandling. Tillräckligt underlag för beslut finns och tekniken kommer troligen införas, förmodligen i Lund.

Möjligheter finns att framöver även använda tekniken för genterapi.

 

Av Thomas Winberg