I fokus, Världsparkinsondagen / 2024-04-17

Nya farmakologiska substanser – referat från Världsparkinsondagen

Angela Cenci Nilsson, professor, Institutionen för medicinsk vetenskap, koordinator på MultiPark började föreläsningarna med ämnet Nya farmakologiska substanser.

2015 rapporterade MultiPark att substansen NLX-112 minskar dyskinesierna. Studier på råttor med Parkinsons sjukdom liknande hjärnskada som utvecklar dyskinesier vid behandling med L-DOPA. Topparna minskade och det berodde på nervceller som innehåller serotonin.

FAS 2 – klinisk prövning av NLX-112 för L-DOPA inducerade dyskinesier visar positiv effekt (resultatet visades vid World Parkinson Congres i Barcelona i juli 2023). Dyskinesiernas svårighetsgrad minskade och även de motoriska symtomen.

En behandling med sjukdomsbromsande egenskaper

2014 rapporterade MultiPark att s.k Sigma-1 receptor agonister kan återställa motoriska funktioner på möss med dopamincellskador.

Första studien gjordes med PRE-084, en experimentell substans (substans för forskningssyfte).

Identifierade läkemedel med Sigma-1 stimulerade egenskaper som fungerar lika bra eller bättre än PRE-084.

Kostnaden var för hög för att ensamma gå vidare utan MultiPark tvingades samarbeta med ett företag med ekonomiska muskler.

En Sigma-1 agonist vid namn ANAVEX2-73 har utvärderats framgångsrikt på patienter med kognitiv nedsättning. ANAVEX2-73 förbättrar motoriken och visar nervskyddande effekter hos möss utsatta för en skada av dopaminproducerande nervceller.

Den motoriska förbättringen hängde samman med

  • En ökad densitet av dopaminproducerande nervtrådar i striatum
  • Ett ökat antal dopaminproducerande nervceller i substantia nigra.

MultiPark kommer att samarbeta med företaget ANAVEX för en utvärdering av ANAVEX2-73 på personer med Parkinsons sjukdom. Samtidigt studerar MultiPark ytterligare behandlingsprinciper. Det finns stor lokal kompetens och motivation till att leda utvecklingen av nya behandlingar för Parkinsons sjukdom.

Vad är MultiPark?
MultiPark är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet. Det innebär att regeringen anser att här finns potential att utveckla profilerad forskning som är relevant i samhället på högsta internationella nivå. Vid MultiPark bedrivs tvärvetenskaplig forskning om neurodegenerativa sjukdomar, hela vägen från molekyl till patient.

 

Av: Thomas Winberg