I fokus, Världsparkinsondagen / 2024-04-17

Beroendeproblematik vid Parkinsons sjukdom – referat från Världsparkinsondagen

Anders Håkansson, professor, överläkare, enheten för klinisk beroendeforskning var dagens siste föreläsare med ämnet Beroendeproblematik vid Parkinsons sjukdom.

Vad är beroende?

 • En hjärnans sjukdom med bio-psykosociala förklaringar
 • Utmärks av bl a kontrollförlust, tankemässig upptagenhet och svårigheter att skära ner eller sluta
 • Beroendediagnoser för -alkohol -samtliga typer av narkotika -narkotikaklassade läkemedel -spel om pengar (samt snart dataspelande)
 • Beroende är vanligt, allvarligt och behandlingsbart

Beroende vid Parkinsons sjukdom – vad handlar det om?

 • Förekomst av alkoholberoende som i övriga befolkningen, men mycket mer forskning behövs
 • Ökad kunskap om impulskontrollstörningar och beroende i samband med läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom
 • Gott hopp om förbättrad prognos om vi har kunskap och har system för att använda den.

Beroende vid Parkinsons sjukdom – varför skulle läkemedel kunna orsaka beroende?

 • Läkemedel mot sjukdomen påverkar liknande dopamin-system i störning
 • Vissa läkemedel är ospecifika – både fungerar mot Parkinson och impulskontrollrelaterad
 • Tidiga biverkningar kan vara svåra att märka

Spelberoende och impulskontrollstörningar och dopaminerga läkemedel

 • 355 personer med spelberoende (och 10 ggr fler kontroller)
 • 4341 med olika impulskontrolltillstånd (och 10 ggr fler kontroller)
 • Betydande riskökning för spelberoende och olika impulskontroll-tillstånd för -pramipexol (Sifrol) -ropinirol (Requip) -aripiprazol (Ability)

Spelberoende och impulskontrollstörningar vid Parkinsons sjukdom

 • Patienter med Parkinsons sjukdom i USA och Canada
  • Andel med någon impulskontrollrelaterad störning -17% vid medicinering med dopaminagonist -7% utan medicinering med dopaminagonist
  • Vilka tillstånd rör det sig om? 6% shopping, 6% spelberoende, 4% överdrivet ätande, 3% hypersexualitet
 • Vilka drabbas? -ytterligare dopaminläkemedel, yngre, ensamstående, ärftlighet
 • Generellt högre risk vid högra doser
 • Rapporteras även vid måttliga eller lägre doser
 • En del av kunskapen kommer från andra patientgrupper som ibland behandlas med samma preparat (restless legs, depression)

Samband mellan dopaminverkande läkemedel och spelberoende i Sverige?

 • Socialstyrelsens patientregister och läkemedelsregistret
 • 3699 personer med spelberoende
 • Två ålder- och könsmatchande kontroller per fall
 • Totalt 11067 individer
 • Tydligt och signifikant samband med dopaminagonister, även efter kontroll för ålder, kön och psykiatrisk medicinering.

Vad innebär fynden om läkemedel och spelberoende?

 • Viktigt att förskrivare har kunskap om komplikationer till dopaminverkande tabletter
 • Viktigt att patienter och anhöriga känner till riskerna
 • Alla kan drabbas, men risken troligen särskild hög vid sårbarhet
 • Fler studier behövs
 • Behov av mer integrerade insatser och tidigare upptäckt.

Vart ska man vända sig?

 • Tala med förskrivande läkare
 • Kontakt med vårdcentral
 • För spelberoende Spelberoendecentralen, Region Skåne, Malmö

 

Av: Thomas Winberg