Med färgning visas skadliga aggregat av alfa-synuklein (grönt) ansamlas i astrocyterna (lila). Cellkärnorna färgas blå. Bild: Laurent Roybon I ett samarbete med en rad andra

Idag lider cirka 20 000 svenskar av Parkinsons sjukdom men ännu finns bara symptomlindrande behandlingar. Genom en ny biobank får forskarna tillgång till 1

Av Filip Bäckström - publicerad 28 juni 2021 T-celler, antikroppar och antigen. Under det senaste året har vi alla genom livlig medierapportering fått lära oss

Studien genomfördes av hälsovetenskapliga forskare från det strategiska forskningsområdet MultiPark vid Lunds universitet. Djupintervjuer med Parkinsonpatienter som befinner sig i ett tidigt stadie av