Illustration:Megg Garcia 9 juni 2022 17:00 till 19:00 Individanpassade insatser vid Parkinsons sjukdom – för att varje patient är unik! Jag skall försöka ge mig på att

Det translationella projektet syftar till att länka kunskap om onormala rörelseegenskaper mellan patienter och djurmodeller av Parkinsons sjukdom. Djurmodeller är nödvändiga för att utröna

Lina Rosengren forskar om vad som krävs för att upprätthålla livstillfredsställelse trots Parkinsons sjukdom. Den 17 december förra året la hon fram sin avhandling

Kajsa Brolin, knuten till MultiPark är en av föreläsarna på Världsparkinsondagen den 11 april. Läs mer om henne i nedanstående intervjun. Berätta om din forskning Jag