HemHälsa & livsstilMedicin & forskning

Förord Det är mitt eget ansvar att läsa läkemedlets bipacksedel men det är även läkarnas och apotekens ansvar att informera om läkemedlet. Här tror jag

Parkinsons sjukdom finns beskriven i de ayurvediska skrifterna (indisk läkekonst eller livskunskap/livets vetenskap) som är daterade så långt tillbaka som till 5000 f.Kr. De europeiska

Parkinsonfonden – Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond – bildades 1987 av Professor Göran Steg och är en ideell organisation vars ändamål är att stödja svensk klinisk

Parkinsons sjukdom beskriven av Georg Stenberg som har haft denna diagnos i 17 år. Han försöker anlägga både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv genom