HomeHälsa & livsstilMedicin & forskning

Oliver Sacks är, förutom James Parkinson och Jean Martin Charcot, den neurolog som har haft stor betydelse för neurologiska sjukdomar, bland annat Parkinsons sjukdom. Oliver

Fr vä: Mohsin Mohammed, Jens Schoenborg, Johan Agorelius och Alexander Dontsios Holmkvist. För att studera hur hjärnan fungerar och utveckla nya tekniker för behandling av

Levodopa är den Parkinsonsjukes ”hjälpreda” i livet och vi skänker en stor tacksamhet till Arvid Carlsson.   Vi börjar med vad Wikipedia skriver: Levodopa eller L-Dopa är

Yoshinori Ohsumi erhöll Nobelpriset i fysiologi 2016 för sina upptäckter av mekanismer som styr autofagi. Kan upptäckten av nya mekanismer som styr autofagi medföra att