HemHälsa & livsstilMedicin & forskning

En studie i USA 2018 visade att antalet patienter som får en diagnos Parkinsons sjukdom ökar. Studien identifierade 680 000 patienter som var 45

Det translationella projektet syftar till att länka kunskap om onormala rörelseegenskaper mellan patienter och djurmodeller av Parkinsons sjukdom. Djurmodeller är nödvändiga för att utröna

3-D-foto av nervceller som sakta försvinner vid Parkinsons sjukdom. Foto: iStockphoto Bättre behandling med Manage PD-verktyget. En biobank öppnar upp för upptäckter om arv och

Lina Rosengren forskar om vad som krävs för att upprätthålla livstillfredsställelse trots Parkinsons sjukdom. Den 17 december förra året la hon fram sin avhandling