MultiPark, Nyheter / 2023-11-20

Utökat samarbete mellan MultiPark och Parkinson Skåne

MultiPark lämnar ytterligare ett bidrag på 25 000 kronor under 2023 till Parkinson Skåne, förutom att de tidigare under året lämnat bidrag på 31 250 kronor.

Vad är MultiPark?
MultiPark är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet. Det innebär att regeringen anser att här finns potential att utveckla profilerad forskning som är relevant i samhället på högsta internationella nivå. Vid MultiPark bedrivs tvärvetenskaplig forskning om neurodegenerativa sjukdomar, hela vägen från molekyl till patient.

MultiParks målsättning är att radikalt förbättra livet för patienter som lider av Parkinsons sjukdom och relaterade neurodegenerativa åkommor. Våra forskare siktar mot forskningsresultat som kan appliceras i samhället och bidra till nya behandlingsmetoder. Idag finns det flera effektiva läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom. Tyvärr avtar deras möjlighet att symptomlindra efterhand. Därför behövs nya behandlingar som saktar ner eller avstannar sjukdomens förlopp.

Mer än en miljon européer lider av Parkinsons sjukdom som yttrar sig i form av skakningar och stelhet. När sjukdomen fortskrider brukar symptomen bli värre. Dessutom tillkommer andra besvär, till exempel trötthet, sömn- och minnesproblem, ångest, depression och demens. De flesta som får Parkinsons sjukdom insjuknar när de är mellan 55 och 60 år. Eftersom medelåldern ökar kommer allt fler patienter att få Parkinsons sjukdom vilket också innebär en ökad ekonomisk börda för samhället.

Störst chans att hitta ett botemedel har forskarna om problemet angrips från flera olika håll. Forskarna i MultiPark undersöker hur sjukdomen utvecklas och framskrider på cellnivå, hur den påverkar olika delar av nervsystemet och vilka konsekvenser den har på patientens vardagsliv. Målet är inte bara att förbättra patienternas kroppsfunktioner och hälsa utan också deras möjligheter att vara aktiva och delaktiga i samhället. Forskningsområdet bygger på ett samarbete mellan Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus i Lund och Göteborgs universitet.

Läs forskningsnyheter på MultiParks hemsida →

Följ MultiParks nyheter på Facebook →

Martina Svensson
Vetenskapskommunikatör vid MultiPark
Biträdande forskare
Experimental Neuroinflammation Laboratory (ENL)