Medicin & forskning, Nyheter / 2024-06-30

Icke-invasiv djup hjärnstimulering lovande för Parkinsons

Tidiga preliminära data från en pilotstudie av Stimvia visar att en icke-invasiv neuromodulationsenhet som kallas URIS lindrade symtomen hos deltagare i en klinisk pilotstudie och kan fungera som en tilläggsbehandling för Parkinsons sjukdom. Enhetens utvecklare planerar att släppa fullständiga data under de kommande månaderna.

”Vi är glada att kunna dela med oss av preliminära resultat som visar lovande resultat. Patienter har rapporterat förbättringar i både antalet symtom på Parkinsons sjukdom och deras allmänna livskvalitet. Dessutom har vi observerat en anmärkningsvärd minskning av viloskakningar. Även om de exakta uppgifterna fortfarande är under rigorös utvärdering, är vi fortfarande försiktigt optimistiska om de potentiella konsekvenserna av dessa resultat”, säger David Skoloudik, MD, PhD, studiens huvudprövare och vice dekanus för vetenskap och forskning vid den medicinska fakulteten vid Ostrava University, Tjeckien, i ett pressmeddelande från företaget.

Parkinsons orsakas av förlusten av nervceller som producerar dopamin, en viktig kemisk budbärare i hjärnan som hjälper till att kontrollera rörelser. Deras förlust leder till sjukdomssymtom, inklusive tremor och långsamma rörelser. Djup hjärnstimulering (DBS) har använts för att behandla motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom och personer som svarar dåligt på andra behandlingar. Vid DBS placeras elektroder kirurgiskt som ger elektrisk stimulering till specifika områden i hjärnan. Den elektriska strömmen, som genereras av en batteridriven neurostimulator som implanteras under huden, blockerar de signaler som ligger till grund för Parkinsons motoriska symtom, såsom skakningar.

Testning av URIS för Parkinsons
Stimvias URIS-apparat använder elektroder placerade nära peroneusnerven i underbenet för att modulera elektrisk aktivitet som stimulerar specifika nervbanor i hjärnan. Det fungerar som ett icke-invasivt alternativ för DBS för att modulera aktiviteten hos specifika nervbanor i hjärnan. Ett inbyggt övervakningssystem gör det möjligt för läkare att övervaka hjärnans reaktion på stimulin och justera neurostimuleringen efter behov.

Tolv kvinnor med Parkinsons sjukdom och essentiell tremor i den kliniska pilotstudien (NCT06036368) använde URIS-enheten dagligen i 30 minuter under sex veckor. De följdes alla i ytterligare sex veckor utan någon stimulering för att övervaka behandlingens uthållighet. Huvudmålet var att bedöma säkerheten och tolerabiliteten hos URIS-enheten. Dess effektivitet bedömdes med hjälp av den klinikerbedömda skalan Patient Global Impression of Improvement. Andra explorativa parametrar för Parkinsons effekt inkluderade förändringar i allmän sjukdom och motoriska symtom samt livskvalitet.

”Eftersom URIS-teknologin visat en positiv effekt vid behandling av Parkinsons sjukdom planerar Stimvia betydande investeringar i ytterligare kliniska prövningar för att validera metodens effektivitet och säkerhet. Vi tror att vår teknik kan introducera nya, additiva behandlingsmetoder för miljontals patienter som för närvarande inte har några andra alternativ, vilket potentiellt kan erbjuda en positiv sjukdomsmodifierande effekt på dem med Parkinsons sjukdom”, säger Lukas Doskocil, Stimvias VD.

Nervstimuleringsapparaten URIS testades också i en klinisk prövning (NCT05211193) på personer med överaktiv blåsa. Resultaten visade att det minskade urineringsbehovet med 80%. Studien observerade också signifikant aktivering av hjärnregioner som är involverade i att uppfatta blåsans fullhet.

Om produkten
URIS® är det första kliniskt validerade neuromodulationssystemet som kan stimulera djupa hjärnstrukturer på ett icke-invasivt sätt, vilket lovar en förbättrad patientupplevelse för behandling av olika kroniska sjukdomar. Tekniken inkluderar en mobilapplikation som samlar in data för att optimera och anpassa stimuleringsparametrar för varje enskild patient.
Genom specialdesignade elektroder, som inte äventyrar hudens integritet, kan URIS® selektivt stimulera nervbanor till hjärnan. Sådan exakt riktad stimulering aktiverar hjärncentra som är på tillbakagång, eller för att hämma alltför aktiva hjärncentra för att återställa balansen i hjärnan.

URIS-enheten® är den första kliniskt testade neuromoduleringsenheten som använder ett slutet biofeedback-system och är utformad för att möjliggöra behandling från bekvämligheten av ens hem. Patienterna får en behandling som är anpassad till deras tillstånd utan att behöva resa till en läkare.

Av Patricia Inácio, Med dr | Den 13 juni 2024

Översatt och redigerad av Thomas Winberg

stimvia.com