Världsparkinsondagen / 2023-02-02

Världsparkinsondagen den 11 april – programmet i korthet

Lokal: Aulan på Skånes Universitetssjukhus i Lund
Tid: 13.00 – 16.30 med fika
Anmälan: Inbjudan kommer första veckan i mars och då meddelas också hur man anmäler sig.

Program

Inledning: Ordförande Monika Vikingsson och moderator Lisa Kirsebom

Gång-Parametrar
Magnus Lindh-Rengifo, disputerad fysioterapeut, föreläser om gång-parametrar (magnus.lindh-rengifo@med.lu.se)

Hjärnans Reningsverk
Iben Lundgaard, forskargruppledare, föreläser om hjärnans städsystem och sömn (ibe.lundgaard@med.lu.se)
Håkan Widner, professor i neurologi, bidrar med klinisk expertis vad gäller sömnsvårigheter (hakan.widner@med.lu.se)

Experimentell forskning kring medicinering, olika typer av dopamin-receptorer och dyskinesi
Angela Cenci-Nilsson, MultiParks koordinator föreläser (angela.cenci_nilsson@med.lu.se)

Atypisk Parkinsonism
Sara Hall, biträdande forskare föreläser om Atypisk Parkinsonism (sara.hall@med.lu.se)

Så ser programmet ut. Men i vilken tidsordning är inte bestämd.