Föreningsnytt, Nyheter / 2023-02-02

Kallelse till årsmöte Parkinson Skåne länsförening 2023

Medlemmarna i Parkinson Skåne Länsförening kallas härmed till årsmöte.

Datum: Lördagen den 25 februari 2023
Tid: Kl 14.00 – ca 16.30
Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö

Verksamhetsberättelse och förslag till budget samt inkomna motioner kan beställas samt hålls tillgängliga på hemsidan senast 10 dagar före årsmötet.

Föreningen bjuder på förtäring!

Anmälan senast onsdag den 15 februari till Monica Vikingsson tel: 0707-453950 eller epost: monica@parkinsonskane.se

Varmt välkomna till årsmötet önskar styrelsen!


 

Bilagor

Dagordning →
Kallelse till årsmöte →
Verksamhetsberättelse →
Ekonomisk redovisning →
Förslag till styrelse →
Verksamhetsplan 2023 →
Budget 2023 →
Fullmakt →