Föreningsnytt / 2024-03-03

Vad får vi för medlemsavgiften till Parkinsonförbundet?

Parkinson Skåne har 1 176 medlemmar per 31.12.2023 varav 703 sjuka och 473 icke-sjuka. Av dessa är 821 fullbetalande, dvs 360 kronor för 2024 inklusive Parkinsonjournalen, och 356 betalar 140 kronor som anhörig/stödmedlem utan tidning.

Vad får vi för medlemsavgiften?

  • Parkinsonjournalen som kommer ut 4 gånger om året (gäller ej anhöriga/stödmedlemmar som valt bort Parkinsonjournalen).
  • Hemsidan Parkinson Skåne – innehåller lokalföreningarnas egna sidor, kalendarium och webbtidning
  • Webbtidningen Aktuellt Parkinson Skåne (aps.parkinsonskane.se) där vi kan läsa intressanta artiklar om Parkinsons, olika forskningsrapporter från hela världen, aktiviteter och andra nyheter.
  • Månatligt nyhetsbrev (gäller främst medlemmar i Parkinson Skåne som angett e-postadress) där vi tipsar om artiklar, nyheter och aktiviteter hämtade från Aktuellt Parkinson Skåne.
  • Möjlighet att delta i lokalföreningarnas alla olika aktiviteter. Aktiviteterna redovisas i kalendariet, på lokalsidorna och i nyhetsbrevet. På lokalsidorna kan du också kan läsa mer om lokalföreningarnas organisation och aktuella nyheter.
  • Inträdet till det årliga evenemanget Världsparkinsondagen där olika föreläsare informerar om olika ämnen. Föredragen filmas och kan ses live och i efterhand.
  • Deltagande på ett helginternat där olika föreläsare informerar om olika ämnen samt att man träffar andra personer, sjuka eller ickesjuka, under trevliga former.
  • En olycksfallsförsäkring som gäller för deltagare som drabbas av ett olycksfall vid verksamhet anordnad av Funktionsrätt Sverige eller dess medlemsförbund, kan få ersättning genom deltagarolycksfallsförsäkringen.

Hur mycket får lokalföreningarna av inbetalda medlemsavgifter?
Räknat på antalet medlemmar enligt ovan så erhåller Parkinson Skåne 168 kronor per medlem från de som har betalat 360 kronor (360 – 150) x 80% och 112 kronor per medlem från de som har betalat 140 kronor (140 x 80%).

Detta innebär att Parkinson Skåne erhåller 177 800 kronor under 2024 och av dessa erhåller lokalföreningarna 64 680 kronor (föregående år 67 591 kronor). Bidraget fördelas till länsföreningarna kvartalsvis från Parkinsonförbundet.

Under 2024 erhåller lokalföreningarna ytterligare 93 000 kronor till projektet ”Social samvaro”.

Totalt erhåller lokalföreningarna (exklusive aktivitetsbidragen från Region Skåne) 157 680 kronor eller 134 kronor per medlem.

Du som ännu inte förnyat ditt medlemskap och du som funderar på att bli medlem
Som ny medlem går du in på parkinsonforbundet.se/bli-medlem/ och klickar dig vidare till Klicka här för att bli medlem och fortsätt därefter med att fylla i uppgifter.
För att förnya medlemskapet sätter du in beloppet på bankgiro 5325 -3423 och anger namn och adress, e-postadress och medlemsnummer.

Thomas Winberg