Föreningsnytt / 2023-11-02

Röstträning

Dysfagi
Erika Everbring, logoped, började med att prata om sväljsvårigheter – dysfagi. 8% av befolkningen drabbas av dysfagi. Inom kommunal äldreomsorg beräknas upp till 80% av de boende ha dysfagi i någon form.

Dysfagi innebär nedsatt förmåga eller oförmåga att äta eller svälja. Dysfagi och kommunikationsstörningar innebär stor negativ påverkan på en individs livskvalitet med ökad risk för isolering och depression.

Bakomliggande orsaker till dysfagi kan vara stroke, Parkinsons sjukdom eller andra neurologiska sjukdomar. Även demenssjukdom, skallskador och tumörsjukdom kan orsaka ät- och sväljsvårigheter. Ofta kan sväljandet underlättas om man anpassar storleken på tuggorna eller ändrar konsistensen på maten.

Utredning och behandling av dysfagi
Logopeden gör en bedömning av tugg- och sväljförmågan genom undersökning av munhålan, munmotoriken och en provmåltid. Målet med undersökningen är att kartlägga sväljfunktionen och hur man kan förbättra den. Den medicinska behandlingen syftar till att behandla orsaken till dysfagi så långt det är möjligt. I vissa fall behöver man vidga ingången till matstrupen genom operation.

Dysartri – talsvårigheter
Dysartri är talsvårigheter som orsakas av en skada i hjärnan, till exempel stroke, CP, Parkinsons sjukdom, ALS och MS. Vid dysartri finns en nedsatt rörelseförmåga i talmuskulaturen.

Följande är vanliga symtom:
• Svårigheter att finna ord
• Svårigheter att komma på egennamn
• Ord byts ut mot varandra. Vanligt att ”ja” blir ”nej”
• Svårigheter att bilda korrekta satser
• Svårigheter att tolka och förstå vad andra säger
• Svårigheter att läsa
• Svårigheter att skriva, stava eller formulera sig i skrift

Upp till 90% av de med Parkinsons sjukdom får problem med talet. Hypokinetisk dysarti karaktäriseras av nedsatt tonhöjdsvariation, korta fraslängder, oprecisa konsonanter och läckande/skrovlig röst.

Fonation är bildandet av det tonande råmaterial som används vid tal:
• Nedsatt/svag röststyrka
• Heshet
• Artikulation
• Odistinkta konsonanter
• Monotont språk

Rätt medicinering
• Logoped
• LSVT
• modifierad terapi

LSVT är ett intensivt (sexton entimmespass fördelade på fyra veckor) träningsprogram som syftar till att förbättra och bibehålla röstfunktionen hos personer med talstörning till följd av Parkinsons sjukdom.

Erika Everbring