Föreningsnytt, I fokus / 2024-06-05

Rapport från Skåneforum i Kristianstad

Plats: Mötesplats Riksens Ständer i Kristianstad
Tid: Onsdag 15.5.2024 mellan 09.30-16.00
Deltagare: Styrelsen Parkinson Skåne samt 6 lokal-föreningar (Lund, Ängelholm/Båstad och Landskrona saknades)

Vi började dagen med att fika.

Presentation av lokalföreningen Kristianstad
Därefter presenterade Marianne Nilsson lokalföreningen Kristianstad som sedan årsskiftet saknar styrelse. Parkinson Skåne är interimistisk styrelse. Den största anledningen till att man inte får ihop en styrelse är att man är rädd för att ta på sig ett ansvar men bakom detta finns en okunskap om vad ansvaret innebär. Förhoppningsvis lyckas man få en styrelse snart. Mats Carlsson, ordförande i Parkinson Skåne, ställer upp som resurs för att informera om vad styrelsearbete innebär och vilket ansvar man har som styrelseledamot.

Presentation av deltagarna på dagens Skåneforum.
Varje deltagare gjorde en kort presentation av sig själva.

Allmän diskussion om iakttagelser
Sociala aktiviteter skapar gemenskap när medlemmarna ges tillfälle att byta åsikter med varandra.
Det är svårt att veta vad medlemmarna vill. Flera enkäter ger inget entydigt svar. Via Nyhetsbrevet ser vi att medlemmarna mest läser artiklar om forskning och var forskningen står idag. Vi fortsätter att satsa på forskningsartiklar i Nyhetsbrevet.
Många isolerar sig – skäms för att man har drabbats av Parkinsons sjukdom.
Parkinsonskolan ger kunskap om hur man får en bättre livskvalitet samtidigt som anhöriga får ökad insikt i den sjukes situation och i sin egen roll. Syftet med utbildningen är att öka självkännedomen och lära sig att hantera olika situationer på bästa sätt. Om man vill deltaga i Parkinsonskolan skall man kontakta sin mottagning. Finns det ingen Parkinsonskola så tipsa personalen om skolan. Då planerar de kanske att starta upp en Parkinsonskola.
Helsingborgs lasarett har ett MS-team som består av sjuksköterska, undersköterska, logoped, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut och neurolog. Detta team har ett helhetsgrepp över patienten.

Förväntningar på Parkinson Skåne
Anordna utbildningar i styrelsearbete
Satsa mer på Yngre Parkinson
Vara ett stöd åt lokalföreningarna

Internat – hösten 2024
Styrelsen i Parkinson Skåne var inte beredda att satsa på ett internat under 2024 men undertecknad, som avgått från styrelsen, har på eget bevåg förhandlat fram ett fördelaktigt konferenspris hos ett hotell och gjort ett utkast till program. Innan vi säger ja så måste åtminstone 60 – 75% av programmet vara färdigställt. Förutom de programpunkter som finns i förslaget tillkom biverkningar av mediciner och plåster och när skall man sluta att köra bil. Förutom undertecknad består projektgruppen av Ann och Karina från styrelsen i Parkinson Skåne men fler välkomnas.

Nu var det tid för lunch.

Grupparbete
Efter lunch blev vi indelade i grupper om fyra personer och vi skulle under 45 minuter diskutera:

 • Aktiviteter som attraherar medlemmarna
 • Hur vi skall göra oss mer synliga?
 • Hur vi skall öka medlemsantalet?

Aktiviteter

 • Föreläsningar av forskare
 • Information om tandvård
 • Deltaga på MultiParks caféträffar
 • Socialstyrelsens riktlinjer för Parkinson
 • Samkväm med fika – sociala aktiviteter (sjuka/anhöriga)
 • Fysiska aktiviteter (tryggare vardag, mera liv, boxning, dans, bowling, vattegympa, golf, minigolf, boule, gåboll, cykel-café med mera)
 • Medlemsmöte i naturen – grilla korv
 • Röstträning, sångträning, logoped
 • Besök på museum
 • Samarrangemang mellan lokalföreningar
 • Parkinsonpodden
 • Fysioterapeut
 • Högkostnadsskydd
 • Anhöriggrupp/Parkinsongrupp 3×3 gånger
 • Arbetsterapeut – kommunen

Synlighet

 • Broschyrer på sjukhus och vårdcentraler – egna informationsställ
 • PUC – Patientutbildningscenter Helsingborg
 • Läsledareutbildad mindre grupp
 • Personliga kontakter
 • Hur informera de utan e-postadress? Via barn, barnbarn.
 • Informera på utbildningar för neurologer, läkare i allmänhet och på sköterskeutbildningar
 • Ta hjälp av Parkinsonförbundet – vad kan de göra?
 • Gör Världsparkinsondagen lokalt istället för centralt
 • Känna tillhörighet med Parkinson – lika klädsel

Nya medlemmar

 • Information på lasarett och vårdcentraler, vårdboenden, mötesplatser, träffpunkter
 • Söka bidrag för att kunna annonsera i Skånes dagstidningar
 • Skriva artiklar om Parkinsons sjukdom och skicka till dagstidningarna med hopp om de sätter in dem.
 • Samma sak med tidningen Pensionären
 • Tips från befintliga medlemmar
 • Utnyttja kändisar
 • Patientföreningar
 • Arbeta med deltagarlistan till Världsparkinsondagen – blev 11 nya medlemmar

Efter redovisningen av grupparbetet var det kaffe.

Avslutning

Efter några övriga frågor avslutade Mats mötet och riktade ett speciellt tack till medlemmarna i Kristianstad som ordnat med lokal, fika och en förträfflig lunch. Tack!

Vid protokollet,
Thomas Winberg