Föreningsnytt / 2023-11-02

Statistik

Parkinson Skåne har sedan 2020 månatligen gett ut ett Nyhetsbrev och idag har vi 1 010 prenumeranter.

Get a Newsletter säger att ett Nyhetsbrev generellt öppnas av ca 20-25% av mottagarna. Parkinson Skånes Nyhetsbrev öppnas genomsnittligt av 60%. Kan vi vara annat än nöjda?

Vad vill prenumeranterna läsa om? Här kommer de 10 högst rankade:

1. Fysisk aktivitet, 336
2. Kost vid Parkinsons sjukdom, 229
3. Hjärntrötthet vid Parkinsons sjukdom, 168
4. Är kaffe bra vid Parkinsons sjukdom?, 152
5. Ultraljud vid Essentiella tremor, 124
6. Proteinmodifierad kost, 124
7. Sömnproblem vid Parkinsons sjukdom, 113
8. Nya rön om Lewy Body Demens, 101
9. Hur mycket medicin kan man ta?, 92
10. Parkinsons sjukdom i slutskedet, 60

Utvecklingen av öppnade sidor i aps.parkinsonskane.se (ej prenumeranter)

2020  485
2021   7 479
2022  14 960
2023 (prognos) 13 070

Vi ser alltså att det är om fysisk aktivitet och kost som prenumeranter/medlemmar helst vill läsa om. Novembers Nyhetsbrev blir till övervägande del ett referat från konferensen 7-8 oktober i Ystad men i december kommer en längre artikel om medelhavskost och Parkinson och även en eller två artiklar om tarmarna och Parkinsons sjukdom.

Thomas Winberg