Föreningsnytt / 2024-03-03

Tre trotjänare lämnar styrelsen i Parkinson Skåne i samband med årsmötet

Thomas Winberg, Hasse Anderberg och Monica Vikingsson avtackades och Mats Carlsson valdes som ny ordförande.

Enligt stadgarna är länsföreningen sist ut med att hålla årsmöte. Monica Vikingsson höll i ordförandeklubban med bravur och det var inte första gången. Punkterna enligt dagordningen drogs snabbt igenom och efter uppläst revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Monica är numera vice ordförande i Parkinsonförbundet, Hasse lägger sin kraft på lokalföreningen i Landskrona och Thomas fortsätter skriva för Aktuellt Parkinson Skåne och Nyhetsbrevet.