Föreningsnytt / 2024-02-01

Kallelse till årsmöte Parkinson Skåne länsförening 2024

Parkinson Skåne Länsförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte.

Datum: Lördagen den 24 februari 2024
Tid: Kl 14.00 – ca 16.30
Plats: Annegården, Skansvägen 5, Lund

Verksamhetsberättelse och förslag till budget samt inkomna motioner kan beställas samt hålls tillgängliga på hemsidan senast 10 dagar före årsmötet.

Föreningen bjuder på fastlagsbulle!

Anmälan senast onsdag den 14 februari till Monica Vikingsson tel: 0707-453950 eller epost: monica@parkinsonskane.se

Varmt välkomna till årsmötet önskar styrelsen!

 


Bilagor

Kallelse →
Dagordning →
Fullmakt →

Verksamhetsberättelse 2023 →
Årsbokslut 2023 →
Förslag till styrelse 2024 →
Verksamhetsplan 2024 →
Förslag till budget 2024 →