Hälsa & livsstil, Nyheter / 2023-03-31

Uppdaterad info – Projekt för motverka ofrivillig ensamhet bland äldre Parkinsonsjuka personer

Tillgängligt belopp: 30 000 kronor

Projektets ursprungliga innebörd: Minst 6 medlemmar (varav minst 3 med diagnos) har bestämt i förväg att de skall gå på en aktivitet och efter aktiviteten gå och fika eller äta en lunch. Ett önskemål är att några av medlemmarna inte är aktiva, men inget krav. Denna innebörd gäller även fortsättningsvis. En förändring är att man nu kan få ett bidrag på 200 kronor om man deltager på en aktivitet i stället för på två aktiviteter.

Utökning av innebörden: Utöka gruppen till 15 medlemmar som genomför en guidad tur på ett intressant ställe eller går en stadsrundtur. Efter genomförd aktivitet avslutar man med att fika eller äta lunch tillsammans. När det gäller stadsrundturer så har jag kontakt med en duktig guide som genomför stadsvandringar i Malmö, Helsingborg och Lund. Bidrag utgår med 200 kronor per medlem.

Parkinson Skåne har beviljats 30 000 kronor i bidrag av Folke Ljungdahls Stiftelse inför 2023. Målsättningen är att bryta den ofrivilliga ensamheten bland Parkinsonsjuka personer och därmed aktivera 150 medlemmar.

Kan vi också genom detta projekt hjälpa till att fler får nya vänner så är det fantastiskt. 2023 blir ett år då vi testar detaljerna och efter en utvärdering efter 8 månader så upprättas en ny plan för 2024.

En medlem i styrelsen för Parkinson Skåne blir projektansvarig och det blev jag. En medlem i varje lokalförening blir projektledare för sin lokalförening.

Hur börjar vi?
Respektive ordförande i lokalföreningarna anmäler till mig vem i lokalföreningen som blir ansvarig. Vi kommer att prata mer om detta på Skåneforum i maj. Vi har alla ett gemensamt ansvar att hjälpas åt.

Thomas Winberg
thomas@parkinsonskane.se