Hälsa & livsstil, Må bra / 2024-06-04

Mag- och tarmbesvär vid Parkinsons sjukdom

Mag- och tarmbesvär är vanligt förekommande hos personer med Parkinsons sjukdom. Många märker av dessa besvär flera år innan de motoriska symtomen uppträder.

En orsak till förstoppning är att sjukdomen påverkar nervsystemet i mag-tarmkanalen så att tarmarnas rörlighet minskar och tiden mellan avföringar blir längre. Andra faktorer som kan bidra till förstoppning är att personer med Parkinsons sjukdom ofta rör sig mindre än andra, vilket även minskar tarmarnas rörlighet, samt svårigheter att få i sig tillräckligt med vätska som kan leda till uttorkning av tarminnehållet. Även Parkinsonläkemedel kan påverka tarmfunktionen och bidra till förstoppning.

Förstoppning bör behandlas eftersom det utöver obehag kan leda till andra hälsoproblem och minska effekten av vissa läkemedel. Några enkla tips för att hantera förstoppning är att röra på sig, äta fiberrik kost och dricka ordentligt. Dessutom kan färsk och mogen frukt som plommon, päron, kiwi och vattenmelon, helst mellan måltiderna, vara till hjälp. Drickande av katrinplommonjuice eller aprikosjuice kan också vara gynnsamt. Om du vill lära dig mer om hur Parkinsons sjukdom kan påverka urinblåsa och tarm, kan du ladda ner en kostnadsfri användarguide från Wellspect. Typiska symtom på Parkinsons inkluderar motoriska funktionssymtom som långsam rörelse, stelhet och skakningar, samt icke-motoriska symtom som problem med att svälja, tala och tömma urinblåsan och tarmen.

Sammanfattning

Förstoppning: Många personer med Parkinsons sjukdom upplever förstoppning. Detta beror delvis på att sjukdomen påverkar nervsystemet i mag-tarmkanalen, vilket minskar tarmarnas rörlighet och förlänger tiden mellan avföringar. Förstoppning kan också förvärras av brist på fysisk aktivitet och otillräckligt vätskeintag.

Nedsatt tarmrörlighet: Parkinsons sjukdom kan minska tarmarnas naturliga rörelse. Detta kan leda till långsammare matsmältning och förstoppning.

Svårigheter med sväljning: Vissa personer med Parkinsons kan ha problem med att svälja, vilket kan påverka matens passage genom mag-tarmkanalen.

Effekter av läkemedel: Vissa läkemedel som används för att behandla Parkinsons sjukdom kan också påverka tarmfunktionen. Det är viktigt att övervaka och hantera dessa effekter.

För att hantera dessa problem är det viktigt att röra på sig regelbundet, äta fiberrik kost, dricka tillräckligt med vatten och undvika uttorkning. Om du har Parkinsons sjukdom och upplever mag-tarmbesvär, bör du diskutera detta med din läkare för att hitta lämpliga strategier för att hantera symtomen.

Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som påverkar olika delar av kroppen, inklusive urinblåsan och tarmen.

Urinblåsan
Personer med Parkinsons kan uppleva liknande problem med urinblåsan som alla andra, men vissa problem är vanligare:

  • Täta trängningar med eller utan urininkontinens (oförmåga att kontrollera urinering) och nocturi (behov av att gå upp flera gånger per natt för att kissa).
    Dessa symtom kan bero på signalstörningar mellan hjärnan och urinblåsan. Inte alla med Parkinsons får problem med urinblåsan, men för dem som gör det kan symptomen förvärras över tid1.

Tarmen

  • Förstoppning är det vanligaste tarmproblemet för personer med Parkinsons sjukdom.
  • Sjukdomen påverkar nervsystemet i mag-tarmkanalen, vilket minskar tarmarnas rörlighet och förlänger tiden mellan avföringar.
  • Förstoppning kan märkas flera år innan de motoriska symtomen uppträder.

 

Om du eller någon du känner lider av Parkinsons sjukdom och upplever dessa problem, är det viktigt att diskutera dem med en läkare. Det finns behandlingsalternativ och strategier för att hantera dessa symtom. Här finns en broschyr som förklarar mer om urinvägarna och tarmen vid Parkinsons sjukdom →.

Hoppas detta var till hjälp! 😊

Artikeln är sammansatt av olika artiklar som finns på nätet.

Källor:
halsokosten.se
parkinsonförbundet.se
wellspect.se
expressen.se
4health.se

Thomas Winberg