Hälsa & livsstil, Medicin & forskning / 2024-04-25

Dement – eller bara glömsk? Om demens vid Parkinsons sjukdom

Vi är många som glömmer födelsedagar, namn och nycklar lite då och då. Det innebär ingen anledning till oro – men händer det ofta kan det vara de första tecknen på en demenssjukdom. Nu har forskare vid Banner Sun Health Institute i Arizona i USA, tagit fram en lista med 21 frågeställningar som släktingar, vårdgivare eller du själv kan svara på. (Det finns ett antal tester på nätet och jag har valt detta men det är viktigt att poängtera att det är ett test. För professionell bedömning, kontakta din läkare).

När det finns skäl till oro
Blir resultatet över 15 poäng anser forskarna att det finns allvarliga skäl till oro. Särskilt svaren på fråga 3, 7, 10 och 18 kan innebära tydliga tecken på att man har förstadium till demens.

– Ungefär 25 000 svenskar som diagnosticeras varje år får en demensdiagnos. Det innebär att 64 personer får diagnosen varje dag. Därför är det viktigt att ta upp de här frågorna och göra testet, säger Kerstin Lundström, tidigare psykiatrisjuksköterska och ämnessakkunnig på Socialdepartementet i demensfrågor.

Många blundar
Hon menar att varningsklockorna finns överallt runt omkring oss. Men många väljer att blunda.

– Det är många yngre medelålders som har äldre föräldrar. Barnen ser deras föräldrars symptom som att de hör till ett naturligt åldrande. Men är du 80 år utan problem med armar och ben ska du klara av att laga mat och att det smakar bra. När mammas pannkakor inte smakar som förr är det en varningssignal.

Demens vid Parkinsons sjukdom

Timing: Demens i samband med Parkinsons uppstår vanligtvis under de senare stadierna av sjukdomen.

Riskfaktorer: Personer med Parkinsons sjukdom har 4–6 gånger högre risk att utveckla demens jämfört med den allmänna befolkningen. Faktorer som påverkar denna risk inkluderar sjukdomens varaktighet, ålder och sjukdomens svårighetsgrad.

Symtom: Vanliga kognitiva symtom vid Parkinsons demens inkluderar koncentrationssvårigheter, minnesförsämring, minskade energinivåer och försämrad exekutiv funktion (planering, fokus och uppgiftsväxling).

Minne: Till skillnad från Alzheimers sjukdom är minnesförsämringen vid Parkinsons demens mindre allvarlig. Med ledtrådar eller uppmaningar är det ofta möjligt att hämta minnen.

Beteendeförändringar: Beteendestörningar och hallucinationer kan också förekomma i samband med Parkinsons demens.

 

TEST

Minne:

1. Har du minnesförlust? (antingen en i tiden begränsad minneslucka eller en varaktig minnesstörning)
Ja = 1 poäng

2. Om så är fallet, har minnet försämrats de senaste åren?
Ja = 1 poäng

3. Händer det att du upprepar frågor, påståenden eller berättelser som du redan sagt samma dag?
Ja = 2 poäng

4. Har anhöriga behövt dubbelkolla dina planer eller möten som bestämts tidigare? Glömmer du bort avtalade möten?
Ja = 1 poäng

5. Lägger du saker på fel ställen flera gånger i månaden? Eller förlägger du saker som du sedan inte kan hitta?
Ja = 1 poäng

6. Tror du att det är andra som flyttat, gömt eller stulit saker när du inte själv kan hitta dem?
Ja = 1 poäng

Orientering:

7. Har du ofta svårt att komma ihåg vilket datum, månad, år eller tid det är? Måste du kolla tidningar och kalendrar mer än en gång per dag för att minnas vilken dag det är?
Ja = 2 poäng

8. Tappar du orienteringen på okända platser?
Ja = 1 poäng

9. Blir du mer förvirrad utanför ditt hem, eller på resa?
Ja = 1 poäng

Funktioner:

10. Bortsett från fysiska begränsningar (skakningar, förlamningar, m.m), har du problem att hantera pengar (t. ex att växla, räkna pengar)?
Ja = 1 poäng

11. Bortsett från fysiska begränsningar (skakningar, förlamning, m.m), har du svårt att betala räkningar och sköta din egen ekonomi? Har familjemedlemmar tagit över kontrollen för att de är oroliga?
Ja = 2 poäng

12. Har du svårt att komma ihåg att ta mediciner eller vilka mediciner som tagits?
Ja = 1 poäng

13. Har du svårt att köra bil? Eller är anhöriga oroliga när du kör? Eller har du slutat köra bil av andra skäl än fysiska?
Ja = 1 poäng

14. Har du problem med att använda viss utrustning (till exempel mikrovågsugn, ugn, fjärrkontroll, telefon, väckarklocka)?
Ja = 1 poäng

15. Om du ignorerar fysiska begränsningar, har du problem att utföra lättare hushållsarbeten eller sysslor hemma?
Ja = 1 poäng

16. Om du ignorerar fysiska begränsningar, har du upphört eller minskat avsevärt aktiva aktiviteter som golf, dans, tränar eller handarbete?
Ja = 1 poäng

Kognitiv förmåga:

17. Går du vilse i välbekanta omgivningar (egna bostadsområdet)?
Ja = 2 poäng

18. Har du blivit sämre på att lokalisera och orientera dig?
Ja = 1 poäng

Språk:

19. Har du svårt att komma på andra ord än namn?
Ja = 1 poäng

20. Blandar du ihop namn på familjemedlemmar och vänner?
Ja = 2 poäng

21. Har du problem med att känna igen personer som står dig nära?
Ja = 2 poäng

Resultat

» Observera att vissa frågor kan ge två poäng. Du kan få maximalt 27 poäng i testet.

» Ett resultat över 15 poäng indikerar fler symtom på demens, och bör utredas vidare.

» Människor som fått mellan 4 och 15 poäng visar flera symptom på MCI, ett förstadium till demens. Rådet är att dessa personer bör kontakta sin läkare för att se om det kan vara tidiga tecken på Alzheimers och om förebyggande behandling kan påbörjas.

» Forskarna som tagit fram frågeformuläret betonar att testet är avsett som ett hjälpmedel och inte ett definitivt svar på om patienten har demens.


Testet har publicerats på BMC Geriatrics, en sajt som publicerar forskningsrapporter om vård och hälsa för äldre.


Behandling mot demens

Demens är ett komplext tillstånd som påverkar kognitiv funktion, minne och förmågan att tolka sin omgivning. Tyvärr finns det ingen botande behandling för demens, men det finns flera tillvägagångssätt som kan hjälpa till att lindra symtom och förbättra livskvaliteten för personer med demens. Här är några viktiga aspekter av att behandla demens:

1. Läkemedelsbehandling:

Symtomatiska mediciner: Det finns mediciner som kan lindra symtomen på vissa demenssjukdomar. Till exempel kan mediciner för Alzheimers sjukdom förbättra kognitiva funktioner, känslomässig stabilitet och uppmärksamhet. Dessa läkemedel ger bäst effekt när de tas tidigt i sjukdomsförloppet.

Andra behandlingar: Behandling av andra psykiska och fysiska tillstånd är också viktigt. Depressiva symtom kan förbättras med behandling.

Kontroll av blodtryck och behandla diabetes kontrollera blodtrycket och behandla diabetes är också relevanta åtgärder.

2. Säker miljö och stimulering:

En aktiv och stimulerande dag är grunden för all behandling av personer med demenssjukdom. Att skapa en trygg och stimulerande miljö ger de bästa förutsättningarna för att fungera väl. Isolering och ensamhet kan förvärra demenssymtomen.

3. Förebyggande åtgärder:

Även om demens inte helt kan förebyggas, kan vissa livsstilsval påverka kognitiv funktion och eventuellt fördröja sjukdomsprogressionen. Sociala kontakter, mental träning, fysisk aktivitet och hjärtvänliga dieter (t.ex. grönsaker, fisk och olivolja) kan ha positiva effekter.

Blodtryckssänkande läkemedel kan också spela en roll för att förebygga demens.

Kom ihåg att tidig diagnos och uppföljning av en läkare är avgörande när det gäller demens.

 

Av Thomas Winberg