Hälsa & livsstil, Medicin & forskning / 2024-05-01

Parkinsons eller essentiell tremor? Tarmbakteriemolekyl kan hjälpa till med diagnos.

Att mäta nivåerna av vissa molekyler som tillverkas av tarmbakterier kan hjälpa till att skilja mellan Parkinsons sjukdom och essentiell tremor, en annan sjukdom som kännetecknas av tremor som huvudsymptom.

Detta enligt studien, ”Association of fecal short-chain fatty acids with clinical severity and gut microbiota in essential tremor and its difference from Parkinson’s disease”, publicerad i npj Parkinson’s Disease.

Det finns inget enskilt test för att diagnostisera Parkinsons sjukdom och för att ställa en diagnos krävs tester för att utvärdera om en person har symtom på sjukdomen. Detta kan göra det svårt att skilja mellan Parkinsons sjukdom och andra sjukdomar med liknande symtom, t ex  essentiell tremor.

Förändringar i tarmfloran vid Parkinsons sjukdom
Tidigare forskning har visat att personer med Parkinsons har förändringar i tarmmikrobiomet (eller tarmfloran), dvs det komplexa ekosystemet av mikroorganismer som lever i våra tarmar. Det inkluderar bakterier, virus, svampar och andra mikrober som finns i matsmältningskanalen. Till exempel har vissa studier visat att personer med Parkinsons har förändrade avföringsnivåer av korta fettsyror (SCFA=Short-chain fatty acids), en typ av molekyl som produceras av vissa typer av tarmbakterier. Kortkedjiga fettsyror (SCFA), såsom acetat, propionat och butyrat, skapas genom fermentering av kostfibrer och andra opolerbara kolhydrater av tarmmikrober, främst i tjocktarmen.

Dessa tidigare fynd tyder på att en undersökning av SCFA-nivåer kan vara till hjälp för att identifiera Parkinsons sjukdom. Det har dock inte gjorts mycket studier om huruvida och hur SCFA-nivåerna förändras vid essentiell tremor, och om detta skiljer sig från Parkinsons. Ett team av forskare vid Shanghai Jiao Tong University School of Medicine i Kina genomförde en studie för att lära sig mer.

”Vår studie syftade till att identifiera specifika fekala SCFA-förändringar hos essentiell tremor patienter och deras skillnader från Parkinsons patienter”, skrev forskarna.

Forskarna mätte SCFA-nivåerna i prover från 37 personer med Parkinsons, 37 med essentiell tremor och 35 personer utan kända neurologiska problem. De tre grupperna var likartade när det gäller demografiska faktorer som ålder och kön, och även när det gäller rökning, alkoholanvändning och konsumtion av kaffe eller te (som alla kan påverka sammansättningen av tarmmikrobiomet).

En diet som är rik på fiber från frukt, grönsaker, fullkorn och baljväxter kan öka produktionen av SCFA i tarmen.

Statistiska tester visade att personer med essentiell tremor hade signifikant lägre nivåer av två SCFA, isovalerinsyra och isosmörsyra, jämfört med personer med Parkinsons sjukdom. Samtidigt hade patienter med Parkinsons signifikant lägre nivåer av propionsyra, ättiksyra och smörsyra jämfört med personer utan sjukdom.

I ytterligare analyser fann forskarna att Parkinsonpatienter med högre nivåer av SCFA-kapronsyra (mättad fettsyra, som i förening med glycerol förekommer i olika fettämnen, t.ex. i smör och kokosfett) också tenderade att rapportera allvarligare symtom*. Bland både Parkinsons och patienter med essentiell tremor tenderade patienter med lägre nivåer av SCFA-propionsyra att rapportera värre autonoma symtom (problem med omedvetna kroppsliga processer som svettning, matsmältning och reglering av blodtrycket).

Bland alla deltagare, med eller utan sjukdom, var individer med högre nivåer av två SCFA, propionsyra och ättiksyra, mindre benägna att rapportera fekal inkontinens (svårigheter att kontrollera tarmrörelser).

Slutsatser utifrån studierna
Baserat på dessa data drog forskarna slutsatsen att en bedömning utifrån SCFA-nivåerna mer exakt kunde skilja personer med essentiell tremor från de med Parkinsons eller utan någon neurologisk sjukdom.

Dessa fynd ”indikerade ett nära samband mellan SCFA och essentiell tremor”, skrev forskarna. De varnade dock för att det är omöjligt att dra några slutsatser om orsak och verkan från denna studie, som utvärderade SCFA-nivåerna vid en enda tidpunkt. De noterade också att denna studie begränsas av ofullständiga data om kost och andra skillnader mellan grupperna som kan ha påverkat resultaten.

”Ytterligare longitudinella uppföljningsstudier med seriemätningar av fekala SCFA samt djurstudier för mekanistiska undersökningar är motiverade”.

 

* Mätt med Movement Disorder Society-Sponsored Revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale-poäng.

Om författaren
Marisa Wexler har en Master of Science i cellulär och molekylär patologi från University of Pittsburgh, där hon studerade nya genetiska drivkrafter för äggstockscancer. Hennes expertområden inkluderar cancerbiologi, immunologi och genetik, och hur hon har arbetat som praktikant inom vetenskapligt skrivande och kommunikation för Genetics Society of America.

Artikeln redigerad av
Thomas Winberg