Medicin & forskning, Nyheter / 2023-02-15

Vill du delta i en Parkinsonsstudie?

Fördjupad analys av rörelseavvikelser vid Parkinsons sjukdom

Under 2023 kommer ett forskningsprojekt vid namn eSCIENCE MOVES att gå av stapeln. Studien kommer att vara en fördjupad analys av rörelseavvikelser vid Parkinsons sjukdom genom att använda existerande inspelningsteknologi och maskininlärning. Detta kommer att ge oss en unik insikt i Parkinsonpatienternas rörelsemönster. Syftet med studien är att utveckla metoder för beskrivning och identifiering av rörelseavvikelser i Parkinsons sjukdom. Vår förhoppning är att från ett långsiktigt perspektiv kunna bidra till att utveckla nya och bättre metoder för objektiv och tidseffektiv monitorering och evaluering av Parkinsonpatienter så att behandlingen blir optimal.

Vi söker Parkinsonpatienter i olika stadier i sjukdomen och friska kontroller (personer utan Parkinsons sjukdom). Berört projekt presenterades 5/10 på MultiPark Café i Lund.

Om intresse föreligger är du välkommen att höra av dig till oss för mer info!

Kontaktpersoner:

Jonas Näslund, specialistläkare på Neurologiska kliniken SUS Malmö/Lund
Email: jonas.naslund@skane.se
Tel: 040-33 11 52

Sotirios Grigoriou, specialistläkare på Neurologiska kliniken SUS Malmö/Lund och forskningsläkare på Parkinsonakademien
Email: sotirios.grigoriou@skane.se
Tel: 046-17 14 72