MultiPark, Porträtt, Världsparkinsondagen / 2022-01-31

Intervju med Kajsa Brolin, föreläsare Världsparkinsondagen

Kajsa Brolin, knuten till MultiPark är en av föreläsarna på Världsparkinsondagen den 11 april. Läs mer om henne i nedanstående intervjun.

Berätta om din forskning

Jag är snart inne på mitt fjärde och sista år som doktorand i Maria Swanbergs forskargrupp Translationell Neurogenetik på BMC i Lund. Min forskning går kortfattat ut på att studera orsakerna till att vissa personer får Parkinsons sjukdom medan andra inte. Jag studerar därför framför allt genetik och hur vissa gener är kopplade till sjukdomen, men tittar även på livsstil och exponeringar för olika miljöfaktorer så som tobaksanvändning. Genom att studera genetiska och icke-genetiska faktorer i Parkinsons kan vi bidra till att förstå och identifiera biologiska processer som kan utgöra potentiella läkemedelsmål vid utvecklingen av framtida behandlingar.

I mitt huvudprojekt har jag kartlagt både genetiska och icke-genetiska riskfaktorer för Parkinsons sjukdom genom att använda data ifrån provinsamlingen ”Multipark biobank sample collection” (förkortat MPBC). Provinsamlingen består av ca 1000 personer med en Parkinsondiagnos och 1000 personer utan sjukdomen (”kontroller”), där patienter och kontroller har matchats på kön och födelseår. I studien har vi kunnat bekräfta tidigare rapporter kring kopplingar mellan sjukdomen och exponeringar för miljöfaktorer såsom bekämpningsmedel (pesticider). Vi har även kunnat bekräfta flera genetiska riskfaktorer för sjukdomen. Intressant nog har vi även kunnat observera en genetisk riskvariant som är kopplad till (en liten) ökad sjukdomsrisk och som inte har setts tidigare. Vi tror därför att denna variant kan vara populations-specifik i Sverige och vi planerar därför att följa upp detta under mitt sista år som doktorand.

Utöver mitt huvudprojekt genomför jag både nationella och internationella samarbeten där jag deltar i studier för att förstå hur våra gener påverkar utvecklingen och progressionen av Parkinsons sjukdom.

Hur hamnade du på MultiPark?

När jag letade uppsatsprojekt till mitt masterarbete sökte jag efter ett projekt inom neurovetenskap med fokus på epidemiologi. Jag hade haft Maria som föreläsare i en kurs under min kandidatutbildning och av en slump hittade jag ett passande projekt hos henne! Maria är knuten till MultiPark och koordinator för provinsamlingen MPBC. Efter mitt masterprojekt blev jag erbjuden att fortsätta som doktorand och arbeta vidare med projektet.

Vad har du hittills uppskattat mest under din tid som forskarstuderande på MultiPark?

Det jag har uppskattat mest inom MultiPark är att vara en del av ett fantastiskt nätverk med många duktiga juniora och seniora forskare. Jag har framför allt uppskattat våra lunchseminarier inom doktorandutbildningen (Neuroscience graduate school seminar series) där man har kunnat få ta del av andra doktoranders forskning samt fått tillfälle att träffa andra inom Multipark och diskutera forskning. Tyvärr har vi inte kunnat genomföra så många tillfällen under senare tid på grund av pandemin.

Vad har hittills varit svårast under din forskartid?

I början var det att hitta andra forskare som sysslade med liknande studier/projekt för att förstå analyserna jag ville göra. Jag är i grunden molekylärbiolog och farmaceut så det var lite utmanande att gå från det till att arbeta med bioinformatik. Men ska tilläggas att det också har varit en rolig utmaning!

Vad har varit mest stimulerande?

Mest stimulerande har varit att få möjligheten att sammanställa arbetet om MPBC. Det är fantastiskt att så många människor vill bidra till forskning och jag är glad att jag fick chansen att arbeta med projektet. Det har även varit väldigt givande för mig att få samarbeta med ledande forskare inom genetik i Parkinsons sjukdom då jag har lärt mig enormt mycket.

Vad gör du när du inte arbetar?

När jag inte arbetar umgås jag gärna med familj, vänner och min hund Viggo.

Vad händer efter disputationen?

Bra fråga, första steget är att skriva ihop min avhandling! Jag tänker att jag fortfarande har ett år på mig att fundera ut vad jag vill göra efter disputationen.

Tre snabba

Familj
Sambo och hund

Hobby
Musik, sjunger i kör

Bästa stunden på dagen
Det är nog när hunden blir glad av att se en när man vaknar!