Porträtt / 2021-05-21

Vi tar pulsen på Lena Schalin – ledamot i styrelsen för Parkinsonförbundet

Vem är Lena Schalin?

Jag är en positiv, glad och en social 61-åring. Mitt motto är “Never give up”.
Har två döttrar, Ida 34 och Emy 31. Emy har designat Parkinsons Skånes hjärna (stolt mor). På grund av Coronan fastnade Emy på Filipinerna. Det visade sig att hon skulle bli kvar där tillsammans med sin sambo. Nu har hon och sambon beslutat sig för att slå ned sina bopålar på en ö i Filipinerna. Saknaden är stor, har ej setts på två år. När första planet kan lyfta till Filipinerna så är jag med på det.

Två barnbarn som betyder mycket för mig och två bonus döttrar och två bonusbarnbarn. Nyinflyttad till Vellinge för att komma närmare barnbarnen. Är barnmorska sedan 33 år tillbaka. Att få dela ögonblicket med nyblivna föräldrar när ett nytt liv kommer till världen år en stor gåva. Saknar mitt yrkesliv oerhört mycket. Har Parkinson diagnos sedan 2012. På rehab i Montenegro träffade jag min stora kärlek, Inge Nordqvist, och vi är lyckligt gifta sedan 5 år tillbaka. Härligt att bli galet kär på äldre dar.

Vilka är dina starka sidor?

Jag är en envis, social och en mycket empatisk person. Innerst inne, lite “wild och crazy” och som “never give up”.

Har du någon hobby eller annat specialintresse?

Jag är en häst och hundmänniska, älskar att vara ute i naturen. På grund av att mr P sätter käppar i hjulet så har han skrämt bort både häst och hund. Nu blir det mest motion, stickning och virkning och att trampa på gasen på symaskinen.

Du avgick från Parkinson Skånes styrelse för 3 år sedan. Vilket utbyte fick du av styrelsearbetet i Parkinson Skåne?

Lärde mig hur ett styrelsearbete fungerar och lärde känna många människor. Insåg att det kan vara många olika viljor som ska samsas.

Sedan 4 år är du ledamot i Parkinsonförbundets styrelse. Vad var det som lockade dig att gå med i Parkinsonförbundets styrelse?

Det var när jag och min fina parkinsonvän Åsa Holmgren från Luleå samtidigt fick frågan om vi ville vara med i Parkisonförbundets styrelsen. Vi tackade givetvis JA båda två. Vi träffades när vi kom med i styrgruppen för Yngre Parkinson för 8 år sedan. Vi har genom arbetet i styrgruppen kommit när varandra.

Är styrelsearbetet annorlunda när du jämför Parkinsonförbundet med Parkinson Skåne? Och i så fall, på vilket sätt?

Antalet ledamot är och fler starka viljor. Frågorna är mer av övergripande karaktär och mer av ekonomisk art. Mötena skedde i Stockholm före pandemin, numera sköts det på webben.

Du vurmar starkt för Yngre Parkinson som utgör ca 20% av alla medlemmarna. Vilka frågor är speciellt viktiga för Yngre Parkinson?

Att få Parkinson mitt i livet är betydligt svårare än att få det som pensionär. Familj, barn och jobb.
De frågor som jag anser är viktiga är bekymret med Försäkringskassan och arbetsgivarna.

Vilken fråga är Parkinsonförbundets stora utmaning?

Att värva nya medlemmar, få budgeten att gå ihop och att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Vad tycker du att länsföreningarna bör göra för att göra Yngre Parkinson mer synliga? Är det så att styrelserna i länsföreningarna och lokalföreningarna i Sverige är glest bemannade med Yngre Parkinson? Om ja, varför är det så?

Yngre Parkinson verkar nationellt eftersom vi är utspridda i hela landet. Det kan vara svårt i vissa regioner eftersom det finns för få yngre som vill verka för Yngre Parkinson. Många yngre kan bli skrämda i början av sin sjukdom, när de kommer på möten för alla medlemmar. Många upplever det obehagligt att se hur sjukdomen kan utvecklas. De tar sig ej tid för föreningsarbete. Familj, barn och karriär kommer före i prioritet. De flesta yngre använder nätet för att samverka med varandra. Den lokala anknytningen blir inte lika viktig. För att få yngre att engagera sig måste föreningsarbetet var på tider som de kan närvara på.

Yngre Parkinsons andel av Parkinson Skåne är endast 10%. Varför är det så i Parkinson Skåne? Vi behöver på sikt öka antalet Yngre Parkinson med 100 nya medlemmar för att komma upp till riksgenomsnittet. Har du några förslag på åtgärder?

Föreningslivet är inte lika intressant. Man letar sig fram på nätet och känner sig nöjd med det. På nätet kan man deltaga när man själv bestämmer. Anordna regelbundna träffar så att de yngre får träffas och lära känna varandra.

Hur vill du att den svenska sommaren skall bli?

Sol, vind och vatten och sand mellan tårna. Lagom varmt med 20 – 25 grader och kallt rosévin. Härliga långa cykelturer med min lådcykel Blue.

Av Thomas Winberg