Nr 2 2020, Porträtt / 2020-06-01

Samtalsgrupp med Parkinsonsjuka


I Lunds lokalförening har det funnits samtalsgrupp för anhöriga ett par år och när gruppen Parkinsonsjuka också önskade samtalsgrupp startades denna i september 2019 medtidigare Parkinsonsjuksköterskan Anne Fagerqvist Viberg som samtalsledare. Monica Vikingsson och Maud Eker från Parkinson Lund frågade Anne Fagerqvist Viberg om att leda en samtalsgrupp, då intresse fanns. Hon tvekade inte att ställa upp då hon kände att hon kunde tillföra något.

Intresset har varit stort, det har varit mellan 10–12 deltagare varje gång. Gruppen träffas en gång i månaden, samtidigt som anhöriggruppen. Ann Fagerqvist Viberg tycker att det finns en kraft i gruppsamtal, i upplevelsen av att inte vara ensam om sitt problem. Det som skiljer en anhöriggrupp från gruppen med sjuka är att de sjuka samtalar om hur det är att vara drabbad och de anhöriga om att leva med en sjuk anhörig. I de båda grupperna stärks samhörighetskänslan då man kan tala med andra som har samma problem och där igenkänningsfaktorn är stor. Samtalstrådarna i gruppen är flera. Många är intresserade av att tala om mediciner, olika symtom, lågt blodtryck med mera och vad man kan göra åt det.

– Jag tycker att gruppen är fantastisk att lyssna på, de är duktiga på att delge varandra tankar, frågor och åsikter, säger Anne Fagerqvist Viberg. Gruppen bestämmer själv vilka ämnen de vill ta upp till nästa träff.

Det finns troligtvis liknande samtalsgrupper i landets olika Parkinsonföreningar, tror Anne Fagerqvist Viberg. Men det finns också i andra patientföreningar, exempelvis har Demensförbundet haft samtalsträffar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan för de nyinsjuknade. På frågan om det finns någon fara med att tala om sin sjukdom med andra, svarar Anne Fagerqvist Viberg att det är viktigt att man respekterar varandra och vad som sägs under samtalsträffen och att det stannar i rummet (det vill säga mig och deltagarna emellan). Deltagarna lär av varandra och kan känna igen sig i varandras upplevelser.

 


FICK HEDERSMEDALJ 2016

Sin kunskap om Parkinson och andra neurologiska sjukdomar har Anne Fagerqvist Viberg lärt sig under sina år som sjuksköterska på Neurologiska kliniken i Lund, SUS. Det har varit ett bra arbetsklimat, trevliga kollegor och duktiga neurologer.
Anne Fagerqvist Viberg erhöll 2016 Parkinsonförbundets hedersmedalj för bland annat sin empatiska förmåga och helhetssyn på patienten och dennes familj.


 

Vad hoppas initiativtagarna att samtalen ska ge? Att samtalen ska ge varandra styrka samt tips om sin sjukdom. Ju mera man lär sig av sjukdomen ju mer kan man hantera sin situation. Anne Fagerqvist Viberg tycker det är viktigt att ta tillvara på medlemmarnas egna kunskaper och erfarenheter.

MONICA VIKINGSSON
monica@parkinsonskane.se