Världsparkinsondagen / 2021-06-30

Del 3 av Världsparkinsondagen den 11 april – panelsamtal mellan Anna Ottosson och Per Odin

Från vänster: Per Odin, Anna Ottosson och Lisa Kirsebom.

Efter Anna och Pers föreläsningar fick de gemensamt svara på några frågor som Lisa Kirsebom, dagens moderator, ställde.

Kan kosten vara en stärkande faktor i förhållande till forskning?
Per menar att mag- och tarmkanalen har betydelse och påverkar sjukdomen. Läkarna behöver mer kunskaper kring kosten, när patienter frågar om råd. Anna tycker att det vore bra om patienten fick möjlighet att träffa en dietist som tillika ingår i det medicinska teamet för att hitta en bra helhet och kunna hjälpa patienten på bästa sätt.
För att må bra och ha en god livskvalitet är tipsen att träna regelbundet, äta regelbunden kost vid samma tid varje dag, äta sin medicin och dra ner på socker, salt, alkohol och kött.

Parkinsons sjukdom ur ett vårdperspektiv
Ur ett vårdperspektiv vill man inom vården mildra symtomen, medan patienten ofta ser helheten och vill ha livskvalitet och hur man hittar den.
Vården behöver förstå patienten och försöka se hela individens livsstil och inte bryta ner den i olika symtom. Detta är komplext då Parkinsons sjukdom uppträder olika samt att individerna är olika. Ytterligare en viktig faktor är att individen försöker bortse från sjukdomen och inte låta den styra hela sitt liv. Det är viktigt är att kunna leva, njuta och använda mat som målstyrd medicin.

Vad hoppas ni för framtiden ex kunskap eller arbetssätt som kan underlätta för de som drabbats av Parkinson?
All forskning går ut på att vi ska hitta ett effektivt sätt att bromsa eller stoppa sjukdomen. Vi har närmat oss detta, sjukdomen sprids från nervcell till nervcell så det finns gott om hopp att lyckas finna bromsande/stoppande medicin inom en rimlig framtid säger Per.

Vad saknas för kunskaper som forskarna behöver ta fram?
Ångestproblematik är vi inte bra på, nya läkemedel och lära oss vad som fungerar kring icke-motoriska problem.

Hur ser du, Per på att göra kliniska utvärderingar av symtom som det inte finns behandling för om ingen vill utveckla läkemedel och kan sätta till pengar?
Att intressera läkemedelsindustrin är viktigt och få dem att förstå att denna typ av läkemedel är viktigt för den här gruppens livskvalitet.

Av Ingela Lind