Ledare / 2021-03-01

Monica Vikingsson ny ordförande

Monica Vikingsson

Varmt tack för förtroendet att återigen få vara ordförande i länsföreningen Parkinson Skåne. Jag ser fram emot utmaningen att tillsammans med den nya styrelsen hitta lösningar för föreningsarbetet i dessa pandemi-tider.

Under februari har jag haft förmånen att digitalt få leda lokalföreningarnas årsmöten. Det har gett mig en möjlighet att få ”träffa” den nya styrelsen i resp lokalförening och några av dess medlemmar. Även här ser jag fram emot samarbetet med lokalföreningarna.

Vaccinationer har påbörjats, vi går mot ljusare och varmare tider och kan förhoppningsvis ses utomhus på behörigt avstånd till våren. Vi är flera som saknar de olika aktiviteterna och samvaron. En del har kunnat utföras digitalt men att få en pratstund över en fika betyder mycket i dessa isoleringstider.

Håll ut och håll avstånd!

Monica Vikingsson
Ordförande