Ledare, Nr 3 2020, Ordförande har ordet / 2020-08-01

Aktuellt Parkinson Skåne blir digital

I och med utgivningen av detta nummer av Aktuellt Parkinson Skåne (APS) avvecklar vi publicering och distribuering av medlemstidningen i pappersformat. Som ansvarig utgivare för APS och ordförande i Parkinson Skånes styrelse kan denna omständighet för våra läsare utan digitala verktyg betraktas som ett komplicerande och därmed ett olyckligt besked. Motiveringen är tudelad och sammanhänger med att vi inte funnit någon medlem eller utomstående att axla uppdraget som tidningsredaktör.

Å andra sidan innebär detta beslut inte att APS går i graven, utan vår förhoppning är att på bästa sätt möta de villkor som idag ställs på en digital medlemstidning. Vad kan läsaren förvänta sig av morgondagens APS? Till det mer uppenbara hör övergången till ett digitalt format från dagens papperstidning. Syftet är att APS innehållsmässigt kommer att motsvara dagens tidning, om än huvudsakligen i annat format. I skrivande stund håller vi på med en uppdatering av Parkinson Skånes webb i avsikt att möjliggöra en högre tillgänglighet för medlemmar och andra intressenter.

Ett önskemål för morgondagen har varit att uppgradera lokal-, regional- och förbundsorganisationernas uppkopplingstakt, interaktivitet och användarvänlighet. Ett annat förslag rör eventuellt möjlighet till sponsring via lämplig finansiär beträffande medlemmar i avsaknad eller begränsad digital kompetens. Vi får be att återkomma i sammanhanget framöver när vi vet mer om detta kan vara en framkomlig väg.

GERARD MÜLLER
gerard@parkinsonskane.se