Ledare / 2021-01-07

Gott folk!

Gott folk!

År 2020 är till ända och ingen är mer nöjd än vi! De första dagarna på det nya året 2021 är här och redan med en hel del löften om bättre tider.

Det stora flertalet Parkinsonföreningar har börjat räkna ner verksamhetsåret 2020/2021 och har redan påbörjat förberedelserna inför sina respektive årsmöten. Vi är många som har ställt oss frågan om och när årsmötet äger rum samt inte minst hur vi förhåller oss till diverse råd och rekommendationer. Parkinson Skånes föreningar följer lyhört Parkinsonförbundets såväl som regeringens och myndigheternas förhållningsregler.

De olika Parkinsonföreningarna centralt, regionalt och lokalt har mycket information och underrättelser att inhämta, bereda och förmedla till förtroendevalda och andra medlemmar. Det finns alltjämt i rådande Coronatider åtskilliga upplysningar och hänsyn att bedöma och ta ställning till i förhållande till institutioner och individer bortsett från det strikt Parkinsonrelaterade. Till detta har många Parkinsonföreningar det gångna verksamhetsåret tvingats ställa in, ställa om eller kraftigt begränsa de fysiska aktiviteterna som en omedelbar följd av Coronan.

Parkinson Skåne vidareförmedlade häromveckan förbundets riktlinjer beträffande årsmötena. Ni som kunnat ta del av uppgifterna har kunnat notera att Parkinsonförbundets riktlinjer, vilka grundar sig på myndigheternas ställningstaganden, uppmanar till digitalt årsmöte. I sammanhanget ska beaktas att samtliga föreningar ska hålla årsmöte enl stadgarna och det ligger i sakens natur att digitalt årsmöte förutsätter digitala verktyg och digital kompetens.

Om ni inte redan mottagit ett s.k. ”digitalt kit” med bruksanvisningar hur medlemmarna digitalt kan delta i årsmötet, så kommer detta inom kort. Syftet är att bistå ev. årsmötesdeltagare att hantera sina respektive digitala enheter, såsom datorer, surfplattor och smarta telefoner med programmet Zoom.

Gerard Müller, ordf