Ledare, Ordförande har ordet / 2022-12-01

Julhälsning från Monica

Vintermörkret är här och vi går mot juletid. Det andra adventsljuset tänds snart och det lyser i våra fönster och trädgårdar. Det sprider en förväntan men också eftertanke på vad året gett.

Lokalföreningarnas aktiviteter är i full gång efter pandemin och vardagen blir allt mer normal. Men trots det måste vi vara medvetna om att vara rädda om varandra.

Under 2022 har vi regionalt kunnat genomföra Världsparkinsondagen och internatet, båda välbesökta och fulla med kunskap och samvaro.

Verksamhetsåret går mot sitt slut och styrelserna har påbörjat arbetet med sina årsmöten och förslag till val av ledamöter. Det behövs nya krafter och om du vill bidra, så hör gärna av dig!

Jag vill rikta ett speciellt tack till styrelserna i lokalföreningarna för fina och värdefulla insatser och samtidigt ett tack till ledamöterna i styrelsen i Parkinson Skåne för deras insatser.

Även ett varmt tack till alla medlemmar som deltar i aktiviteterna och håller föreningen levande. Det är trots allt ni medlemmar som är föreningen!

Alla önskas en God Jul och ett Gott Nytt År!