Ordförande har ordet / 2022-01-28

Digitalt årsmöte 26/2

Styrelsen har beslutat att hålla länsföreningen Parkinson Skånes årsmöte digitalt, lördagen den 26 februari kl. 14.00.

Anmälan om deltagande till Thomas Winberg mail: thomas@parkinsonskane.se

Årsmöteshandlingarna läggs ut här nedan efter hand, dock senast 10 dagar före årsmötet.

Kallelse
Dagordning
Verksamhetberättelse 2021
Ekonomisk redovisning 2021
Verksamhetsplan 2022
Budget 2022

Monica Vikingsson
Ordförande