Aktiviteter, Världsparkinsondagen / 2020-09-30

Världsparkinsondagen

Bilden är tagen vid förra Världsparkinsondagen 2019.  FOTO: STEFAN SKOGMARK

Det har varit många turer kring årets Världsparkinsondag. Redan hösten 2019 bokade vi 2020-04-15 med Scandic Star Lund och när pandemin bröt ut ombokade vi till 2020-09-22. Vi insåg snart att det var tveksamt om myndigheterna skulle öka 50-grupper till 500-grupper innan 2020-09-22 och därför fick vi göra ytterligare en ombokning.

Efter en överenskommelse med Scandic Star Lund har vi bokat 2021-04-12 som ny Världsparkinsondag men med rätt att utan kostnad säga upp avtalet senast 2021-01-12.

Scandic Star Lunds stora sal har 450 sittplatser så det finns en möjlighet att vara 200 personer i lokalen om myndigheterna säger ja till så många. Alternativet är ett digitalt symposium motsvarande Engkvists symposium. Kostnaden för de två alternativen är ungefär densamma.

Något beslut om hur Världsparkinsondagen 2021-04-12 skall uppmärksammas har inte fattats.

THOMAS WINBERG
thomas@parkinsonskane.se