Historia, Kultur / 2023-03-29

Vesterbro och Vesterbrogade i Köpenhamn

Vesterbro är en äldre arbetarstadsdel i Köpenhamn. Det finns 10 stadsdelar i Köpenhamn. Stadsdelens huvudgata, Vesterbrogade, präglas av etnisk mångfald, börjar mitt i Köpenhamn vid Rådhusplatsen, fortsätter förbi Tivoli och sträcker sig 2,5 km i riktning Fredriksberg tills den byter namn till Roskildevej.

Efter att ha haft ett rykte som Köpenhamns prostitutions- och narkomanområde, där bara de fattigaste ville bo, har området det sista årtiondet blomstrat upp, dels på grund av stadsförnyelsen, dels för att de unga, som bodde där för tio år sedan, nu har fått arbete, utbildning och mer pengar.

En annan känd gata i Vesterbro är Istedgade. Gatan, som är uppkallad efter slaget vid Isted under Schleswig-Holsteinska kriget 1848-1851, startar vid Köpenhamns Hovedbangård och går ca 1,1 km i sydvästlig riktning och slutar vid Enghave Plads.

Det finns fortfarande porrbutiker på Istedgade och på Vesterbrogade och trots en ihärdig polisinsats finns det ännu narkomaner på Istedgade och prostituerade särskilt vid Halmtorvet och Skelbækgade. Likaledes har det varit problem med haschklubbar på olika ställen i stadsdelen.

Vesterbros historia

Vesterport (ovan) revs 1857 och då breddades vägen och blev det tillåtet att uppföra byggnader på Vesterbrogade och på övriga delar av Vesterbro.

Vesterbrogade har existerat sedan 1100-talet. Vesterbro var ursprungligen namnet på den landsväg som västerifrån förde till stadens Vesterport (där Rådhuspladsen ligger i dag). Få landsvägar var på den tiden stenlagda, men den intensiva trafiken till huvudstaden gjorde stenbeläggning på Vesterbrogade nödvändig.

Det var knappast någon bebyggelse längs Vesterbro, men de som bodde där, bodde ”på Vesterbro”. När Köpenhamns befästning på 1850-talet nedlades, blev jordarna längs Vesterbro, som hittills hade varit mark och trädgårdar, bebyggda, och samtidigt utvidgades användningen av namnet ”Vesterbro” till att beteckna bebyggelsen längs sidogatorna till den tidigare landsvägen. Senare på 1800-talet ändrades namnet på stadsdelens huvudgata till Vesterbrogade.

Under 1600-talet, och efterföljande århundranden, var Vesterbro och ”Koedbyen” (uttalas kud-bu-en) ett centrum för boskapshandel och utgjorde en stor del av Vesterbro. Boskap drevs levande in från landsbygden för att slaktas och styckas.

De olika delarna av Kødbyen kallas den bruna, den grå och den vita Kødbyen. Byggnaderna i de olika delarna är målade i dessa färger! Den bruna Kødbyen är det äldsta området som etablerades i slutet av 1800-talet till följd av en ökad medvetenhet kring livsmedelshygien och folkhälsa. Denna bestod av ett offentligt slakteri och ett så kallat kreaturstorg. Den stora Øksnehallen på området rymde 1 600 djur. Den vita Kødbyen byggdes i sin tur cirka 30 år senare och rymmer ett flertal stycknings- och grossistföretag. I mitten finns den grå Kødbyen som består av lager- och fryslokaler.

De gamla slakterierna har renoverats och förvandlats till restauranger, pubar och konststudios.

Vesterbrogades historia
Befolkningen ökade snabbt från 7 260 personer år 1860 till 24 790 personer år 1880. Idag uppgår befolkningen till 53 351. På Vesterbrogade var standarden högre på byggnaderna som uppfördes än på omkringliggande gator.

Precis som idag har det funnits många olika verksamheter längs Vesterbrogade. En viktig industri var repslagningsindustrin och en annan var, som nämns ovan,  slaktindustrin.

Det finns många intressanta och sevärda byggnader att nämna som Savoy, Det NyTeater, The Association of Danish Law Firms, Vesterbro Pharmacy, Tvedes Bryggeri, Bing & Gröndahl med flera. Nedan nämns Sorte Hest Gjaestgiveriet och före detta Köpenhamns Museum samt Tvedes Bryggerier.

En byggnad som fortfarande är bevarad är Sorte Hest Gjaestgiveriet som ligger på Vesterbrogade 148.

Sorte Hest Gjaestgiveriet har funnits sedan slutet av 1600-talet och fungerade under många år som krog, lantbruk, bryggeri, brännvinshandel och kakelugnsfabrik. Krogen var ett viktigt ställe för de bönder som inte nådde fram till Köpenhamns port innan den stängdes för natten. I den här fastigheten på Vesterbrogade 112 övernattade Lenin när han var i Köpenhamn i samband med en kongress.

En annan fastighet att lägga märke till är Vesterbrogade 59 som blev uppförd 1782-1787 i klassicistisk stil. Användes först av Köpenhamns Skyttesällskap och därefter huserade Köpenhamns Museum i byggnaden till 2015.

Tvedes Bryggeri grundades 1852 och blev den största nordiska producenten av öl på 1880-talet innan de slogs samman med flera andra bryggerier. På 1990-talet byggdes dessa byggnader om till bostäder och är kulturminnesmärkta.

De flesta som åker till Köpenhamn och Vesterbro besöker en eller flera pubar.

Baren på designhotellet Scandic Kødbyen

The Old Irish Pub på Vesterbrogade 2D är Skandinaviens största pub. De har öppet alla dagar mellan 12.00-06.00.Puben har på 3 våningar en yta på 1 500 kvm och de kan ta emot 1 000 gäster. En annan pub är The Old English Pub på Vesterbrogade 2B är som är ett England i miniatyr med sin 200-åriga bar omgärdad av antikviteter.

Gör ett besök i Köpenhamn och missa inte Vesterbro med Vesterbrogade och alla sevärda fastigheter och flera unika pubar och massor av annat.

Thomas Winberg

Källor:
Wikipedia
visitcopenhagen.com
expedia.com
tripadviser.se
nordicchoicehotels.com
timeout.com