Kultur / 2024-01-02

Skånska Mord – Yngsjömordet

Modern Anna Månsdotter, sonen Per Nilsson och den mördade Hanna Johansdotter.

Yngsjömordet kallas ett mord som begicks 28 mars 1889 i Yngsjö by söder om Åhus i östra Skåne. Hanna Johansdotter (1867–1889) mördades av sin make, hemmansägare Per Nilsson (1862–1918) och hans mor Anna Månsdotter (1841–1890).

Både Anna Månsdotter och Per Nilsson dömdes till döden sedan de erkänt brottet. Mordet uppmärksammades inte bara för mordet i sig, utan också för att det vid domstolsförhandlingen framkom att modern utsatt sonen för incest, vilket ledde till att Per Nilsson benådades från dödsstraff. Anna Månsdotter avrättades i Länsfängelset i Kristianstad den 7 augusti 1890, som den sista kvinnan som avrättades.

Skarprättare var Anders Gustaf Dahlman. Sedan de sexuella övergrepp Per Nilsson utsatts för under barndomen blivit mer allmänt kända, benådade kungen honom från avrättning och omvandlade straffet till livstids straffarbete. Per Nilsson frigavs 1913 och avled 1918.

Såg sonen Per som sin ”man”
Annas make avled 23 juni 1883, då Per var 21 år. Några år efter det bestämde Anna Månsdotter att det var dags för sonen att skaffa sig en fru och ta över släktgården. Hennes avsikt med det tros ha varit en önskan att skydda sig själv och Per mot ryktet om deras sexuella förhållande i socknen. Hon önskade också en arvinge till gården.

Per Nilsson gifte sig med Hanna Johansdotter, som flyttade till Pers gård medan Pers mor Anna skulle flytta till sin mor.

Anna Månsdotter

Anna Månsdotter, som var 47 år vid tiden för händelsen, kunde dock inte finna sig i att någon mer än hon själv älskade sonen och hon vägrade i praktiken att flytta från gården. Hon såg sonen Per som sin ”man” och behandlade sonhustrun som en inkräktare. Pers och Hannas äktenskap var olyckligt och Hanna bad sin far, häradsdomaren och kyrkvärden i Brösarp Johan Olsson (1832–1895), om hjälp att lösa problemet med att Pers mor fortfarande bodde kvar på gården. Varje försök från den unga kvinnan att få hjälp avvisades dock och hon återvände till sin make.

Det fastställdes aldrig hur mor och son samarbetat eller planerat mordet på Hanna då Per och Anna under utredningens gång gett olika svar. Troligen hade Hanna sett Per tillsammans med sin mor i en onaturlig situation och insett deras förhållande. Den svartsjuka Anna hade redan från start inte stått ut med Hannas närvaro och ett avslöjande om hur allt låg till på gården skulle bli förenat med stor skam och det var en trolig orsak till att till sist utföra mordet.

Mordet
Per och Anna berättade att de hade slagit Hanna medvetslös med ett vedträ och att Anna sedan strypt henne. För att dölja mordet hade de sedan klätt om hennes kropp och kastat henne nedför källartrappan i ett försök att få det att se ut som en olycka. Den historien gick dock inte att bevisa och Per erkände mordet strax efter utredningens slut.

Hanna Johansdotter har sin gravsten på Brösarps kyrkogård, (grav 43 i kvarter C), på Österlen och inskriptionen lyder:

” DEN ARMA QVINNANS BÖNER OCH TÅRAR RÖRDE DEM ALLS INTET ”

Hannas föräldrar, Hanna Andersson och Johan Olsson, begravdes sedan tillsammans med henne.

Domen
Per dömdes av häradsrätten till döden för mord på sin hustru. Anna Månsdotter frikändes av häradsrätten men dömdes till döden av nämndemännen som alltså röstade ned domaren. I en andra prövning i häradsrätten dömdes Per för sedlighetsbrott till straffarbete i två år och nio månader och för mordet till straffarbete i sex månader. Detta avrundades till tre år jämnt. Månsdotter dömdes till livstids fängelse för sedlighetsbrott och till döden för mordet.

Anna Månsdotter vid schavotten. Skarprättaren Anders Gustaf Dahlman är mannen längst till vänster, med ena armen bakom ryggen. Han blev Sveriges siste skarprättare.

I en tredje prövning i häradsrätten skärptes Pers straff för sedlighetsbrott till fyra års fängelse och för mord till dödsstraff. Anna Månsdotters straff fastställdes.

Lagen vid den tiden sade att dödsstraff alltid skulle fastställas av högre instans, vilket också skedde. Både Per och Anna begärde därefter nåd från dödsstraffet och Per fick sitt straff omvandlat till livstids fängelse. Annas dödsstraff kvarstod dock.

Källor:
Wikipedia
Filmer

Thomas Winberg