Historia, Kultur / 2022-02-22

England och London under 1700-talet – del 2

Förord: I denna artikel blir det en kortfattad genomgång av händelser i England och i London på 1700-talet. I del 3 blir det en genomgång av hur livet var i London under James Parkinsons levnadstid 1755 – 1824.

Mellan 1715 – 1760 formades London till en världsstad. Befolkningen ökade från 630 000 år 1715 till 740 000 år 1760. Hela Storbritanniens befolkning ökade som en följd av den industriella revolutionen och ett framväxande brittiskt imperium. Men det fanns svackor i tillväxten. En usel vinter 1739 ledde till stigande priser, människor blev fattigare, dålig hygien, trångboddhet och stor misär. Spädbarnsdödligheten var extremt hög (20 dödsfall på 100 levande födda vid 2 års ålder under perioden 1730 – 1739). 1700-talets London hade stora problem med brottslighet och straffen var hårda med dödsstraff även för mindre brott och offentliga avrättningar var vanliga.

År 1700 hade London hand om 80 % av Englands import och 69 % av exporten. Bland det som importerades fanns lyxvaror som te, silke, tobak och socker. 1707 skapas Kungariket Storbritannien genom Unionsakterna (Act of Union) som slog samman det skotska och brittiska parlamentet. London växte utanför dess gamla gränser och nya områden skapades för överklassen i West End, bland annat Mayfair. Staden växte genom nya broar som skapade nya verksamheter i södra och östra London.

 

Buckingham House 1703

Georgierna skapar Buckingham Palace (1762 – 1837)

År 1761 förvärvades Buckingham House av George III, för att användas som ett familjehem för både honom själv och sin nya fru Charlotte. Domstolens ceremoniella centrum stannade kvar på St James’s Palace, så huset var en bekväm plats att bo på. Det var känt som drottningens hus, och 14 av George och Charlottes 15 barn föddes där. År 1762 började George IV och hans arkitekt John Nash omvandla palatset till ett fullskaligt bostads- och ceremoniellt palats, med hjälp av intäkterna från marken som förvärvats från rivningen av Carlton House. En svit av rum lades till huvudblocket på trädgårdssidan av huset, och sidovingarna revs och ersattes med större strukturer för att bilda en u-form. Den fjärde sidan av gården omgavs av räcken, med det nyskapade Marble Arch-monumentet i centrum.

Nash behöll husets kärna för att försöka spara pengar, vilket dikterade planen, takhöjden på bottenvåningen och proportioner av många av rummen, men han var extravagant med de offentliga pengar som hade tilldelats projektet: den slutliga räkningen var £ 700,000, när den ursprungliga uppskattningen hade varit cirka £ 250,000. George IV levde aldrig för att se sitt palats fullbordat och när Vilhelm IV kom till tronen anställde han Edward Blore i Nashs ställe. Blore fortsatte förbättringarna, men den nya kungen visade inget intresse för att lämna sitt hem på Clarence House. Han erbjöd det till och med som en ersättare för parlamentets hus när de förstördes av en brand 1834.

 

1700-talets engelska regenter

Maria II var dotter till Jakob II och Anne Hyde och hon var regent mellan 1689 – 1694, tillsammans med sin man, Vilhelm III, då hon dog endast 32 år gammal. Vilhelm III blev ensam regent.
Vilhelm III dog redan 1702, 52 år gammal, i sviterna av en lunginflammation.
Efter Vilhelm III kom Anna, dotter till Jakob II och Anne Hyde, och hon regerade mellan 1702 – 1714. Hon blev Storbritanniens första regent. Anna var gift med den danske prinsen George. Anna gick igenom 17 graviditeter under åren 1683 – 1700. Av dessa 17 levde endast 5 barn vid födseln men 4 av dem dog tidigt. Sonen William dog när han var 11 år.

 

1715 kröntes George I till kung. Det var med blandade känslor som befolkningen följde processionen genom Londons gator. London delades av politik och religion. Georg I tillhörde den tyska ätten Hannover och det var i en utbytesaffär av engelska plantager i Nordamerika som Georg I kom till tronen. Befolkningen protesterade. Hannover var en tysk kungadynasti som efterträdde huset Stuart som Storbritanniens monarker 1714. De styrde även över deras ursprungliga ägor i Hannover och i Tyskland.  George I var gift med Sofia Dorotea av Celle (kusin) och de fick 2 barn men George hade fler barn med olika kvinnor. George I dör 1727, 67 år gammal, och efterträds av sin son George II som är född 1683.

 


Georg II
var kung fram till sin död 1769. Han var gift med Caroline av Ansbach och de fick  8 barn. George III var född 1738 och var kung mellan 1769 – 1820 och var kung i princip hela James Parkinsons levnadstid. George III var gift med Charlotte av Mecklenburg-Strelitz och de fick 15 barn tillsammans, nio söner och sex döttrar.