Okategoriserade / 2023-02-02

Hjälpmedel vid funktionsnedsättning

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta ditt dagliga liv. De flesta hjälpmedel skrivs ut av en förskrivare.

När du behöver hjälpmedel
Personer som skriver ut hjälpmedel kallas förskrivare. När du behöver hjälpmedel träffar du en förskrivare som utreder behovet och sedan beslutar om hjälpmedel. Förskrivare finns bland annat inom Habilitering & Hälsa, primärvårdsrehabilitering, psykiatri och vårdcentral.

En förskrivare kan till exempel vara en: arbetsterapeut, audionom, fysioterapeut eller sjukgymnast, logoped sjuksköterska eller synpedagog.

När du har fått ett förskrivet hjälpmedel lånar du det av Region Skåne. Det innebär att hjälpmedlet ska lämnas tillbaka när du inte längre behöver det.
Oftast behöver användaren av hjälpmedlet inte betala något själv för reparation och service av ett förskrivet hjälpmedel. Men det gäller inte för hjälpmedel du har köpt själv eller fått på fritt val.

Du ansvarar själv för att förvara ditt hjälpmedel på ett säkert sätt. Du blir ersättningsskyldig om hjälpmedlet blir stulet, missköts eller tappas bort. Det är bra att se över sin hemförsäkring så att den även täcker hjälpmedlet.

Lämna tillbaka ditt hjälpmedel
När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska du lämna tillbaka det. Du kan lämna tillbaka det till förskrivaren, primärvårdsrehab, vårdcentralen eller hjälpmedelscentralen. Stora hjälpmedel som till exempel sängar och rullstolar hämtas utan kostnad. Återlämnade hjälpmedel servas och återanvänds.

Hjälpmedel ska förskrivas utifrån brukarens behov. Vid varje förskrivning ska en individuell behovsbedömning göras. Som ett stöd i förskrivningsarbetet finns fyra olika behovstrappor: aktiviteter i dagliga livet, förflytta sig, kommunicera, vård och behandling.

Läs mer på 1177:

Hjälpmedel
Hjälpmedel i Skåne – vart vänder jag mig?