Okategoriserade / 2021-10-06

Nytt verktyg ger rätt vård till rätt patient i rätt tid

Det finns ungefär 20 000 Parkinsonsjuka i Sverige och av dessa är ca 15% eller 3 000 medicinskt underbehandlade, de har inte fått tillräcklig behandling för sin sjukdom. Nu finns verktyget ”MANAGE PD” som skall hjälpa landets neurologer att ge rätt vård till rätt patient i rätt tid.

Per Odin, professor i Neurologi och överläkare och chef för Neurologimottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, har varit ordförande i den europeiska expertgrupp med experter från 15 andra länder som tagit fram verktyget. Det handlar om att identifiera patienter som har behov av de avancerade terapierna, djup elektrodstimulering och pumpbehandling med dopamin tidigt i sjukdomsförloppet. Dessa 3 000 medicinskt underbehandlade skulle må bättre om de hade fått en avancerad behandling. Hittills har ca 1 200 erhållit en avancerad behandling så det finns mycket kvar att göra.

Redskapet är en handfast algoritm där läkaren eller sköterskan matar in information om patienten, det är ett antal frågor som besvaras och som tar 3-4 minuter.

Verktyget ger 3 svar:

  1. Inget behov av avancerad behandling
  2. Ej välbehandlad men ännu inte föremål för avancerad behandling
  3. Bör övervägas avancerad terapi och patienten bör utredas vidare för behandling med avancerad terapi.

Vetenskapen har en samsyn på verktyget. En kontrollgrupp på 15 experter från andra länder testade verktyget och valideringen var större än 85%. Allmänneurologernas svar var inte lika samstämmiga men det menar Per Odin är bra för då kan verktyget styra allmänneurologerna till en samstämmighet.

MER FAKTA
  • MANAGE-PD växte fram ur två andra system, Navigate PD och Delphi publication, och är en vidareutveckling av dessa system.
  • MANAGE-PD är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan AbbVie Inc. Medical Affairs och Health Economics and Outcomes, Parkinson’s Foundation och en internationell panel med rörelsestörningsspecialister.
  • MANAGE-PD kan användas för att mäta om vården blir mer likvärdig på våra sjukhus i landet.
  • MANAGE-PD lanseras i december och skall ses som ett verktyg som hjälper läkare och sjukvårdspersonal att bedöma patienter på lika villkor. Det ska också ses som ett verktyg som får patienten att inse att han eller hon befinner sig i komplikationsfasen och bör överväga avancerad terapi.

Det finns resursbehov för att klara av att hantera fler som har behov av avancerad terapi, menar Per Odin. Operationerna är relativt dyra men beräkningar som har gjorts visar på en samhällsekonomisk vinst att göra dessa avancerade terapierna. Patienterna som genomgått en avancerad terapi ökar sin livskvalitet med 75% medan de anhöriga ökar sin livskvalitet med 100%.

Inom ett år kommer ett webbaserat system där vi som patienter själva kan få svar på om vi är föremål för en avancerad behandlingsmetod. Till dess har vi 5:2:1-metoden.

Tar du levodopa mer än 5 gånger per dygn, har du mer än 2 timmars off per dygn och har du mer än 1 timmes överrörlighet per dygn bör du utredas för behandling med avancerad terapi.

Mer information finns i Parkinsonpodden nr 34.

Av Thomas Winberg