Medicin & forskning / 2022-06-30

Du är inte ensam med din Parkinsons sjukdom – antalet sjuka kommer att öka

En studie i USA 2018 visade att antalet patienter som får en diagnos Parkinsons sjukdom ökar. Studien identifierade 680 000 patienter som var 45 år eller äldre. Slutsatsen man drog var att antalet patienter i USA skulle uppgå till 930 000 år 2020 och 1 200 000 är 2030. I Sverige är vi ca 20 000 som har diagnosticerats med Parkinsons sjukdom. Förväntar vi oss samma ökningstakt som i USA är vi ca 25 000 som år 2030 har sjukdomen (jämfört med förväntade antal i USA 2020).

Forskarna bakom studien fann bevis för etnisk, socioekonomisk och geografisk variation och deras slutsats var att det i verkligheten finns många fler med sjukdomen än vad forskarna räknade med. Det kommer att bli en ökande börda för vård, behandling och vårdgivares ansvar med en större belastning på hälso- och äldreomsorgen när antalet Parkinsonsjuka ökar.

Parkinsons sjukdom är den snabbast växande neurologiska sjukdomen i världen. Från 1990 till 2015 dubblades antalet i världen från 3 miljoner till 6 miljoner och förväntas dubblas till 12 miljoner år 2040. Då bedömer forskarna, enligt studien, att mörkertalet är 5 miljoner. Totalt har då 17 miljoner Parkinsons sjukdom.

Några nyckelord som nämns i studien:
Epidemiologi är läran om sjukdomsförloppets demografi. Bland annat studeras epidemier och andra sjukdomar som är tillräckligt vanliga för att det skall vara möjligt att få ett statistiskt underlag. Därför handlar epidemiologi inte bara om smittsamma sjukdomar, utan också om till exempel diabetes, hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Demografi är vetenskapen om befolkningens fördelning, storlek och sammansättning Det kan avse ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intresse, utbildning, civilstånd eller annat.

Det pågår forskning för att identifiera diagnos tidigare än jämfört med idag. Forskarna noterar att forskning av medelålders Parkinsonsjukas hälsotillstånd försummas. Forskarna menar att deras livskvalitet kan bli bättre ju tidigare de kan diagnosticeras.

Att få diagnosen Parkinsons sjukdom försätter en i början i ett chocktillstånd. Man är ensam och rädd. Stödgrupper/samtalsgrupper hjälper personer med Parkinsons sjukdom och deras familjer hur man skall hantera en kronisk sjukdom. Att dela sin egen erfarenhet av sjukdomen med andras erfarenhet bekräftar att man inte är ensam om sjukdomen.

Tänk och agera positivt, acceptera att du har drabbats av sjukdomen, gå med i stödgrupper/samtalsgrupper. Och var så fysiskt aktiv du kan. Du kommer att få en bättre livskvalitet.

Thomas Winberg

Källa: Parkinsons News Today
Journal of Parkinson´s Disease 8 (2018)