Medicin & forskning / 2021-02-08

”Parkinson inifrån” av professor Georg Stenberg

Parkinsons sjukdom beskriven av Georg Stenberg som har haft denna diagnos i 17 år. Han försöker anlägga både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv genom att parallellt beskriva förändringarna i hjärnan och de känslomässiga och kognitiva fenomen som medföljer. Nytt, i förhållande till andra framställningar av detta ämne, är en betoning av belöningscentrums centrala roll. Georg Stenberg är pensionerad professor i psykologi.