Hallå där, Medicin & forskning, Nr 3 2020 / 2020-08-24

Vad ska man tänka på vid sjukhusvård?

Georg Stenberg, professor och föreläsare, vill dela med sig av tankar om vad du som Parkinsonsjuk ska tänka på vid sjukhusvistelse. I pandemins spår har det ännu tydligare kommit fram vilken bristande kännedom sjukvården har om Parkinson sjukdom och dess behandling.

– Ta en kopia av sid 35 i Parkinsonjournalen 2/2020 med instruktioner till läkare och sjuksköterskor. Extra viktigt är det för dem som har pump och får sin medicinering genom den.

Varför är det extra viktigt?
Kunskapen om Parkinsonmedicin i pump är överlag dålig. Medicinen till pumpen ska handhas som kylvara och har du pga sjukdomstillstånd inte möjlighet att kommunicera dina mediciner, kan det få konsekvenser.

Hur kan man förhindra detta?
Man kan inte begära att alla ska veta allt om våra ibland ovanliga läkemedel. Därför kan man göra både sjukvården och sig själv en tjänst genom att i förväg ha tänkt igenom och diskuterat med sin läkare både hur man ska gå till väga för att få sin vanliga medicin, och om det inte är möjligt, att ersätta den med en plan B med vanligare standardmediciner. Om man i något extremfall skulle behöva läggas i respirator, finns det läkemedel i plåsterform som tas upp genom huden och kan hålla vårt dopaminsystem i gång för att man ska undvika kramper.

MONICA VIKINGSSON
monica@parkinsonskane.se